Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Chính phủ
Các Bộ, Ngành ở TW
Tỉnh ủy, UBND Tỉnh
Sở, Ban, Ngành
Thành lập Ban chỉ đạo thực hiện Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030
Ngày cập nhật 16/05/2022

Ngày 24 tháng 3 năm 2022, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 737/QĐ-UBND thành lập Ban chỉ đạo thực hiện Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế (gọi tắt là Ban chỉ đạo). Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 24 tháng 3 năm 2022, thay thế Quyết định số 442/QĐ-UBND ngày 14 tháng 02 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

 

Theo đó, thành lập Ban chỉ đạo gồm: Ông Nguyễn Văn Phương, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh làm Trưởng ban; Ông Nguyễn Thanh Bình – Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực.

Các Phó Trưởng ban: Giám đốc Công an tỉnh; Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông.

Các thành viên: Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo; Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư; Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; Giám đốc Sở Nội vụ; Giám đốc Sở Tài chính; Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường; Giám đốc Sở Tư pháp; Giám đốc Sở Y tế; Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh.

Ban chỉ đạo có nhiệm vụ giúp Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo, đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra các đơn vị, địa phương trong việc xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ theo Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06 tháng 01 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch số 80/KH-UBND ngày 03 tháng 3 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế triển khai thực hiện Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế; kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện các nội dung của Đề án./.

 

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Chung nhan Tin Nhiem Mang
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 11.055.848
Lượt truy cập hiện tại 2.367