Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Chính phủ
Các Bộ, Ngành ở TW
Tỉnh ủy, UBND Tỉnh
Sở, Ban, Ngành
Danh mục CSDL Sở Tư pháp (ban hành theo Quyết định 2878/QĐ-UBND ngày 08/11/2021 của UBND tỉnh Về việc ban hành Danh mục cơ sở dữ liệu tỉnh Thừa Thiên Huế)
Ngày cập nhật 19/11/2021

Sở Tư pháp

14.1. CSDL Quản lý Công tác xây dựng và thi hành pháp luật; theo dõi thi hành pháp luật;

14.2. CSDL Quản lý Công tác Kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật;

14.3. CSDL Quản lý Công tác Pháp chế; phổ biến, giáo dục pháp luật;

14.4. CSDL Quản lý Công tác Hòa giải ở cơ sở;

14.5. CSDL Quản lý Hộ tịch; quốc tịch;

14.6. CSDL Quản lý Chứng thực;

14.7. CSDL Quản lý Nuôi con nuôi;

14.8. CSDL Quản lý Lý lịch tư pháp;

14.9. CSDL Quản lý Bồi thường nhà nước;

14.10. CSDL Quản lý Trợ giúp pháp lý; luật sư; tư vấn pháp luật;

14.11. CSDL Quản lý Công chứng;

14.12. CSDL Quản lý Giám định tư pháp;

14.13. CSDL Quản lý Bán đấu giá tài sản;

14.14. CSDL Quản lý Trọng tài thương mại;

14.15. CSDL Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản và hoạt động hành nghề quản lý, thanh lý tài sản;

14.16. CSDL Quản lý Hòa giải thương mại;

14.17. CSDL Quản lý Công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính

14.18. CSDL Quản lý Công tác tư pháp khác theo quy định của pháp luật.

 

 

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Chung nhan Tin Nhiem Mang
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 11.055.230
Lượt truy cập hiện tại 2.041