Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Chính phủ
Các Bộ, Ngành ở TW
Tỉnh ủy, UBND Tỉnh
Sở, Ban, Ngành
Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Triển khai chương trình Chuyển đổi số tỉnh Thừa Thiên Huế với tổng mức đầu tư là 100.000 triệu đồng
Ngày cập nhật 18/11/2021

Ngày 14 tháng 10 năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 96/NQ-HĐND phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Triển khai chương trình Chuyển đổi số tỉnh Thừa Thiên Huế.  

 

Mục tiêu đầu tư hướng đến triển khai đồng bộ các giải pháp hoàn thiện nền tảng chính quyền điện tử tỉnh nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy hành chính nhà nước và chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp; phát triển chính quyền điện tử tỉnh dựa trên dữ liệu và dữ liệu mở hướng tới hình thành chính quyền số; từng bước xây dựng phát triển các dịch vụ đô thị thông minh. Nâng cao công tác quản lý của các cấp chính quyền, của các ngành thông qua việc ứng dụng nền tảng chuyển đổi số để tổng hợp, phân tích, dự báo, hỗ trợ giải quyết kịp thời, hiệu quả các vấn đề được người dân quan tâm, định hướng phát triển kinh tế xã hội, qua đó nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân. Đầu tư thiết bị, hạ tầng công nghệ thông tin đạt tiêu chuẩn theo quy định, đáp ứng nhu cầu triển khai hệ thống về hạ tầng, thiết bị mạng, đảm bảo năng lực ảo hóa trên nền tảng công nghê ̣điêṇ toán đám mây , đáp ứng cung cấp tài nguyên hệ thống cho các ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, dịch vụ đô thị thông minh toàn tỉnh và đáp ứng nhu cầu lưu trữ dữ liệu ngày càng cao, hướng đến một cơ sở hạ tầng mạng duy nhất, phù hợp với nhu cầu đặc biệt của tỉnh. Ứng dụng công nghệ thông tin để hiện đại hóa hệ thống thông tin cơ sở nhằm chủ động, kịp thời cung cấp thông tin thiết yếu và tiếp nhận thông tin phản ánh của người dân thông qua công tác thông tin cơ sở. Thực hiện số hóa dữ liệu lưu trữ của các ngành phục vụ công tác quản lý, tra cứu thông tin nhằm đáp ứng nhu cầu khai thác dữ liệu phục vụ cho các hoạt động chuyên ngành của cơ quan, đơn vị. Xây dựng các phần mềm dùng chung của các ngành phục vụ công tác quản lý điều hành tác nghiệp của các cấp.

Theo đó, tổng mức đầu tư dự án: 100.000 triệu đồng. Trong đó, nguồn vốn đầu tư từ ngân sách Trung ương là 20.000 triệu đồng; phần còn lại là ngân sách địa phương. Thời gian và tiến độ thực hiện dự án là 04 năm.

Quy mô đầu tư của các dự án cụ thể như sau:

- Dự án phát triển Chính quyền số tỉnh Thừa Thiên Huế. Chủ đầu tư là Sở Thông tin và Truyền thông. Tổng mức đầu tư: 21.500 triệu đồng.

Dự án này gồm các tiểu hạng mục dự án: (i) Triển khai nền tảng tích hợp, chia sẻ hoàn thiện phát triển chính quyền số; (ii) Số hóa dữ liệu chuyên ngành; (iii) Nâng cấp hệ thống thông tin dịch vụ công theo yêu cầu thực tiễn mới và mô hình thí điểm phục vụ dịch vụ công mọi lúc mọi nơi; (iv) Xây dựng dịch vụ tích hợp, thu thập dữ liệu; (v) Xây dựng công cụ kết nối, trao đổi thông tin giữa cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh.

 - Dự án Xây dựng nền tảng chuyển đổi số tỉnh Thừa Thiên Huế. Chủ đầu tư: Sở Thông tin và Truyền thông. Tổng mức đầu tư: 13.500 triệu đồng.

Dự án gồm các tiểu dự án thành phần: (i) Xây dựng nền tảng số; (ii) Xây dựng công cụ giám sát tích hợp; (iii) Nâng cấp, mở rộng nền tảng dịch vụ đô thị thông minh.

- Dự án Xây dựng hệ thống họp không giấy tờ e-Cabinet. Chủ đầu tư: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh. Tổng mức đầu tư: 1.471 triệu đồng. Triển khai cho 30 đơn vị gồm Ủy ban nhân dân tỉnh và 20 đơn vị cấp sở, 9 đơn vị cấp huyện các nội dung: Cài đặt phầm mềm, chuyển đổi dữ liệu, đào tạo, tập huấn và chuyển giao phần mềm

- Dự án Nâng cấp hệ thống lưu trữ hiện hành. Chủ đầu tư: Văn phòng Ủy ban nhân tỉnh.  Tổng mức đầu tư: 1.027 triệu đồng. Triển khai cho 30 đơn vị gồm Ủy ban nhân dân tỉnh và 20 đơn vị cấp sở, 9 đơn vị cấp huyện các nội dung: Cài đặt phần mềm, chuyển đổi dữ liệu, đào tạo, tập huấn và chuyển giao phần mềm.

- Dự án Nâng cấp hệ thống Quản lý văn bản và điều hành đáp ứng một số nội dung chính về chức năng, tính năng kỹ thuật theo Quyết định số 395/QĐ-BTTTT ngày 23/3/2020 của Bộ Thông tin và Truyền thông và đáp ứng một số nội dung chính theo Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ về công tác văn thư lưu trữ. Chủ đầu tư: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh. Tổng mức đầu tư: 3.502 triệu đồng.

- Dự án Số hóa dữ liệu từ sổ hộ tịch giấy vào cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử toàn quốc tại tỉnh Thừa Thiên Huế. Chủ đầu tư: Sở Tư pháp. Tổng mức đầu tư: 26.166 triệu đồng.

- Dự án Xây dựng phần mềm Quản lý về công tác thanh tra, kiểm tra. Chủ đầu tư: Thanh tra tỉnh. Tổng mức đầu tư: 990,277 triệu đồng.

- Dự án Triển khai mạng lưới phát thanh thông minh tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 1.  Chủ đầu tư: Sở Thông tin và Truyền thông. Tổng mức đầu tư: 5.500 triệu đồng.

- Dự án Nâng cấp hạ tầng số đáp ứng chương trình chuyển đổi số đến năm 2025. Chủ đầu tư: Sở Thông tin và Truyền thông. Tổng mức đầu tư: 26.344 triệu đồng./.

 

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Chung nhan Tin Nhiem Mang
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 11.055.293
Lượt truy cập hiện tại 2.073