Tìm kiếm tin tức

Liên kết website
Chính phủ
Các Bộ, Ngành ở TW
Tỉnh ủy, UBND Tỉnh
Sở, Ban, Ngành
Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Dù lượn, Diều bay
Ngày cập nhật 12/08/2023

Ông Quyết ở thành phố Huế muốn thành lập doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Dù lượn và Diều bay, ông Quyết đề nghị cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao môn này. Ông phải, nộp những hồ sơ gì, nộp ở đâu, thời hạn giải quyết bao lâu, phí, lệ phí bao nhiêu?

Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Dù lượn, Diều bay được ban hành kèm theo Quyết định số 79/QĐ-UBND ngày 07 tháng 01 năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc công bố danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa và Thể thao,quy địnhcách thức thực hiện, thành phần hồ sơ, thời hạn giải quyết, phí, lệ phí như sau:

1. Trình tự thực hiện:

Doanh nghiệp gửi hồ sơ đến cơ quan chuyên môn về thể dục, thể thao thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi đăng ký địa điểm kinh doanh hoạt động thể thao hoặc nơi doanh nghiệp có trụ sở chính trong trường hợp doanh nghiệp có nhiều địa điểm kinh doanh hoạt động thể thao.

Sở Văn hóa và Thể thao cấp cho doanh nghiệp giấy tiếp nhận hồ sơ. Trường hợp hồ sơ cần sửa đổi, bổ sung, cơ quan cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện thông báo trực tiếp hoặc bằng văn bản những nội dung cần sửa đổi, bổ sung đến doanh nghiệp trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ.

2. Cách thức thực hiện:

Nộp trực tiếp tại số 01 Lê Lai, thành phố Huế hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích hoặc qua dịch vụ công trực tuyến đến Trung tâm Hành chính công tỉnh.

- Thời gian tiếp nhận và trả kết quả: Từ thứ 2 đến thứ 6 và sáng thứ 7 hàng tuần (trừ các ngày Lễ, ngày nghỉ theo quy định):

+ Buổi sáng: Từ 07h30 đến 11h30;

+ Buổi chiều: Từ 13h00 đến 17h00.

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận theo Mẫu số 02 ban hành kèm theo Nghị định số 36/2019/NĐ-CP ngày 29/4/2019 quy định chi tiết một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục, thể thao;

- Bản tóm tắt tình hình chuẩn bị các điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao theo Mẫu số 03 ban hành kèm theo Nghị định số 36/2019/NĐ-CP ngày 29/4/2019 quy định chi tiết một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục, thể thao (có kèm theo bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; bản sao văn bằng, chứng chỉ, giấy chứng nhận của nhân viên chuyên môn).

- Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

4. Thời hạn giải quyết: 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

5. Phí, Lệ phí:

- Cấp lần đầu: 1.000.000đồng/giấy chứng nhận.

- Bổ sung danh mục hoạt động: 500.000 đồng/môn thể thao bổ sung nhưng không quá 2.000.000 đồng/giấy chứng nhận.

- Cấp lại GCN do mất hoặc hư hỏng: 100.000 đồng/giấy chứng nhận.

- Cấp lại GCN do thay đổi các nội dung: tên, điều chỉnh giảm danh mục hoạt đông thể thao kinh doanh: 100.000 đồng/giấy chứng nhận.

- Cấp lại GCN do thay đổi địa chỉ trụ sở chính, địa điểm kinh doanh hoạt động thể thao: 300.000 đồng/giấy chứng nhận.

Như vậy, để cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Dù lượn, Diều bay, ông Quyết phải thực hiện, nộp các hồ sơ như đã nêu trên; thời hạn giải quyết là 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Phí cấp lần đầu: 1.000.000đồng/giấy chứng nhận.

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Chung nhan Tin Nhiem Mang
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 15.502.935
Lượt truy cập hiện tại 21.916