Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Chính phủ
Các Bộ, Ngành ở TW
Tỉnh ủy, UBND Tỉnh
Sở, Ban, Ngành
Quyết định số 1325/QĐ-UBND ngày 31/5/2019 của UBND tỉnh công bố TTHC mới ban hành, được sửa đổi, bổ sung và bị bãi bỏ trong lĩnh vực nuôi con nuôi thuộc thẩm quyền QLNN của Sở Tư pháp tỉnh TT Huế.
Ngày cập nhật 17/06/2019
Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Chung nhan Tin Nhiem Mang
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 8.264.546
Lượt truy cập hiện tại 2.461