Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Chính phủ
Các Bộ, Ngành ở TW
Tỉnh ủy, UBND Tỉnh
Sở, Ban, Ngành
Công văn 1767/STP-HCTP V/v thực hiện thủ tục đăng ký khai tử
Ngày cập nhật 22/09/2021

Qua phản ánh của người dân, hiện nay khi liên hệ cơ quan có thẩm quyền đăng ký khai tử, một số UBND các xã, phường, thị trấn yêu cầu người đi đăng ký khai tử phải xuất trình giấy tờ chứng minh mối quan hệ với người đã chết. Vấn đề này, Sở Tư pháp có ý kiến như sau:

 

Khoản 1 Điều 33 Luật Hộ tịch quy định: “Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày có người chết thì vợ, chồng hoặc con, cha, mẹ hoặc người thân thích khác của người chết có trách nhiệm đi đăng ký khai tử; trường hợp người chết không có người thân thích thì đại diện của cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan có trách nhiệm đi khai tử”.

Khoản 19 Điều 3 Luật Hôn nhân và gia đình quy định: “Người thân thích là người có quan hệ hôn nhân, nuôi dưỡng, người có cùng dòng máu về trực hệ và người có họ trong phạm vi ba đời”.

Khoản 1 Điều 2 Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 15 tháng 11 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hộ tịch, quy định: “Người yêu cầu đăng ký hộ tịch, cấp bản sao trích lục hộ tịch xuất trình bản chính một trong các giấy tờ là hộ chiếu, chứng minh nhân dân, thẻ căn cước công dân hoặc giấy tờ khác có dán ảnh và thông tin cá nhân do cơ quan có thẩm quyền cấp, còn giá trị sử dụng (sau đây gọi là giấy tờ tùy thân) để chứng minh về nhân thân.

Trong giai đoạn chuyển tiếp, người yêu cầu đăng ký hộ tịch phải xuất trình giấy tờ chứng minh nơi cư trú”.

Căn cứ các quy định nêu trên, khi tiếp nhận, giải quyết hồ sơ đăng ký khai tử, Ủy ban nhân dân cấp các xã, phường, thị trấn xem xét Tờ khai đăng ký khai tử và đối chiếu với hộ chiếu, chứng minh nhân dân thẻ căn cước công dân hoặc giấy tờ khác có dán ảnh và thông tin cá nhân do cơ quan có thẩm quyền cấp, còn giá trị sử dụng để xác định về nhân thân, mối quan hệ thân thích giữa người có trách nhiệm đăng ký khai tử và người chết, không yêu cầu, hướng dẫn người dân xuất trình giấy tờ chứng minh mối quan hệ đối với trường hợp này.

Trong trường hợp người có trách nhiệm đi đăng ký khai tử ủy quyền cho người khác mà không phải là người thân thích đi đăng ký khai tử thì việc ủy quyền phải được thực hiện theo quy định tại Khoản 1 Điều 2 Thông tư số 04/2020/TT-BTP ngày 28 tháng 5 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Hộ tịch và Nghị định số 123/2015/NĐ-CP.

Sở Tư pháp đề nghị Phòng Tư pháp các huyện, thị xã, thành phố Huế  nghiên cứu, triển khai thực hiện./.

 

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Chung nhan Tin Nhiem Mang
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 12.159.870
Lượt truy cập hiện tại 5.434