Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Chính phủ
Các Bộ, Ngành ở TW
Tỉnh ủy, UBND Tỉnh
Sở, Ban, Ngành
Công văn 964/STP-HCTP ngày 31/5/2021 hướng dẫn giấy tờ đăng ký lại khai sinh
Ngày cập nhật 02/06/2021

Ngày 29/10/2018, Sở Tư pháp đã có Công văn số  1620/CV- STP về việc hướng dẫn, trả lời những bất cấp,  khó khăn, vướng mắc về hộ tịch,chứng thực, nuôi con nuôi, tại điểm 4 Mục I Công văn này đã hướng dẫn rõ về nội dung đăng ký lại khai sinh, cụ thể:

 

“Với hướng dẫn trên của Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực việc xuất trình giấy tờ chứng minh việc cha, mẹ chết là những giấy tờ như: Giấy chứng tử, Sơ yếu lý lịch, gia phả, giấy tờ khác…chứng minh việc cha mẹ chết, không nhất thiết phải là Giấy chứng tử.

Qua phản ánh của người dân, thời gian qua một số cơ quan đăng ký hộ tịch khi đăng ký lại khai sinh đối với trường hợp tương tự như trên đã yêu cầu người dân phải xuất trình Giấy chứng tử, điều này là trái với quy định của Luật Hộ tịch và các văn bản hướng dẫn thi hành, đề nghị Phòng Tư pháp trong quá trình tham mưu đăng ký lại khai sinh, cũng như chỉ đạo UBND cấp xã thực hiện theo quy định và hướng dẫn nêu trên”.

Ngày 26/10/2020, Sở Tư pháp đã có Công văn số 1765/STP- HCTP gửi  Phòng Tư pháp các huyện, thị xã, thành phố Huế về việc hướng dẫn nghiệp vụ hộ tịch, chứng thực, tại điểm 1 Mục I Công văn này đã hướng dẫn rõ về nội dung đăng ký lại khai sinh, cụ thể:

“Đối với cách ghi mục “Nơi cư trú” của cha, mẹ của người đăng ký lại khai sinh trong Sổ đăng ký khai sinh, Giấy khai sinh nhưng cha, mẹ đã chết, đề nghị cơ quan đăng ký hộ tịch vận dụng quy định tại khoản 4 Điều 9 về việc xác minh thông tin quan hệ cha, mẹ, con, trường hợp không có thông tin thì cho phép người yêu cầu lập văn bản cam đoan theo quy định tại Điều 4, Điều 5 Thông tư số 04/2020/TT-BTP”.

 Tuy nhiên vừa qua, Sở Tư pháp nhận được phản ánh của cơ quan có thẩm quyền về việc có Công chức tư hộ tịch cấp xã yêu cầu người dân xuất trình Giấy chứng tử để chứng minh việc cha, mẹ chết. Việc yêu cầu người dân phải xuất trình Giấy chứng tử là trái với quy định của Luật Hộ tịch và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Thực hiện Chỉ thị số 13/CT-UBND ngày 23/3/2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đẩy mạnh thực hiện Dự án sản xuất, cấp và quản lý Căn cước công dân; Thông báo kết luận số 154/TB-UBND ngày 08/4/2021 của đồng chí Phan Ngọc Thọ - Chủ tịch UBND tỉnh tại Hội nghị trực tuyến về triển khai các nhiệm vụ đẩy mạnh thực hiện Dự án sản xuất, cấp và quản lý Căn cước công dân, hiện nay, Sở Tư pháp đang tổng hợp khó khăn, vướng mắc về đăng ký hộ tịch để báo cáo Bộ Tư pháp; trao đổi với Công an tỉnh các nội dung phối hợp, đồng thời hướng dẫn địa phương những vấn đề thuộc thẩm quyền. 

Đề nghị Phòng Tư pháp các  huyện, thị xã, thành phố Huế hướng dẫn UBND cấp xã, phường, thị trấn tạo thuận lợi cho người dân được đăng ký các sự kiện hộ tịch trong thời gian sớm nhất.

Khi hướng dẫn thủ tục đăng ký lại khai sinh mà tại Tờ khai khai thể hiện cha mẹ chết, nếu người yêu cầu đăng ký lại khai sinh xuất trình được một những giấy tờ như: Giấy chứng tử, Sơ yếu lý lịch, Gia phả, giấy tờ khác.... chứng minh việc cha, mẹ chết, thì xem xét giải quyết. Trường hợp người yêu cầu không có thông tin, giấy tờ chứng minh cha, mẹ chết thì vẫn thụ lý hồ sơ, đồng thời tiến hành xác minh để làm cơ sở xem xét giải quyết, nếu không có thông tin thì cho phép lập văn bản cam đoan theo quy định tại Điều 4, Điều 5 Thông tư số 04/2020/TT-BTP.

Sở Tư pháp đề nghị Phòng Tư pháp các huyện, thị xã, thành phố Huế quán triệt, thực hiện./.

 

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Chung nhan Tin Nhiem Mang
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 8.284.658
Lượt truy cập hiện tại 2.889