Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Chính phủ
Các Bộ, Ngành ở TW
Tỉnh ủy, UBND Tỉnh
Sở, Ban, Ngành
Sở Tư pháp Thừa Thiên Huế ban hành Kế hoạch thực hiện Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ai-len
Ngày cập nhật 14/06/2021

Ngày  10  tháng 6 năm 2021, Sở Tư pháp ban hành Kế hoạch số 1036/STP-KH về triển khai thực hiện Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ai-len (UKVFTA).

 

Theo đó, Kế hoạch nhằm hỗ trợ, nâng cao năng lực cạnh tranh cho các doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp vừa, nhỏ và ngành hàng, mặt hàng chịu tác động lớn, trực tiếp từ việc thực thi Hiệp định; hỗ trợ doanh nghiệp trong tỉnh tham gia vào mạng lưới sản xuất, chuỗi giá trị, chuỗi cung ứng khu vực và toàn cầu. Chủ động đề xuất các biện pháp hỗ trợ tài chính, dạy nghề để chuyển đổi nghề nghiệp; cung cấp các dịch vụ tư vấn việc làm...giảm thiểu tình trạng người lao động bị mất việc làm do các doanh nghiệp không đứng vững được trong quá trình cạnh tranh.

Để thực hiện hiệu quả mục tiêu nói trên, Kế hoạch đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm như sau:

- Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến nội dung của Hiệp định UKVFTA và các văn bản quy định chi tiết thi hành Hiệp định. Tổ chức biên soạn, biên tập tin bài, tình huống pháp lý liên quan đến nội dung Hiệp định trên chuyên mục Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp thuộc Trang thông tin điện tử của Sở Tư pháp giúp doanh nghiệp có thêm cơ hội để tìm hiểu và vận dụng vào thực tiễn hoạt động kinh doanh.

- Căn cứ diễn biến tình hình dịch bệnh Covid-19 để xây dựng kế hoạch tổ chức các lớp tập huấn, hội thảo cho các cán bộ, công chức thuộc cơ quan quản lý nhà nước trong một số lĩnh vực như đầu tư, dịch vụ, hải quan, sở hữu trí tuệ, nông, lâm, ngư nghiệp, lao động, môi trường và cho doanh nghiệp về các quy định và cam kết của UKVFTA theo từng chuyên ngành, lĩnh vực cụ thể; bảo đảm các doanh nghiệp cũng như các cán bộ thuộc cơ quan quản lý nhà nước hiểu rõ, hiểu đúng, từ đó giúp việc thực thi Hiệp định được đầy đủ và hiệu quả.

- Thực hiện rà soát các văn bản quy phạm pháp luật còn hiệu lực do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành có liên quan đến Hiệp định UKVFTA để tham mưu, đề xuất sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới phù hợp với Hiệp định UKVFTA; nâng cao chất lượng thẩm định đối với các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến các chính sách về việc làm, dạy nghề, hỗ trợ tài chính,…cho người lao động; đảm bảo việc thực hiện cơ chế tham vấn, lấy ý kiến các đối tượng có liên quan trong quá trình xây dựng chính sách, pháp luật.

- Thực hiện tư vấn, hướng dẫn giải quyết các vụ việc vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư; lĩnh vực cạnh tranh; trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và các văn bản pháp luật khác có liên quan do Ủy ban nhân dân tỉnh giao, các cơ quan, đơn vị khác trưng cầu (nếu có).

-Tiến hành rà soát, đơn giản hóa hồ sơ, quy trình, trong đó tập trung vào các quy trình giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa liên thông, đảm bảo 100% số vấn đề phát hiện qua rà soát được xử lý hoặc kiến nghị xử lý; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý, triển khai các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 về cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho cá nhân có yêu cầu, đảm bảo đúng hạn, lấy sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp là thước đo chất lượng và hiệu quả phục vụ của cán bộ, công chức, viên chức và cơ quan có thẩm quyền trong giải quyết thủ tục hành chính.

- Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 17 tháng 5 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc chấn chỉnh hoạt động thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp và Kế hoạch số 173/KH-UBND ngày 19 tháng 7 năm 2019 của UBND tỉnh về việc tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc. Nghiêm chỉnh thực hiện Lịch tiếp công dân thường xuyên và định kỳ tại trụ sở; tiếp nhận đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của doanh nghiệp và giải quyết đúng trình tự theo quy định của pháp luật.

 

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Chung nhan Tin Nhiem Mang
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 8.264.465
Lượt truy cập hiện tại 2.442