Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Chính phủ
Các Bộ, Ngành ở TW
Tỉnh ủy, UBND Tỉnh
Sở, Ban, Ngành
Sở Tư pháp Thừa Thiên Huế ban hành Kế hoạch tổ chức Tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2021
Ngày cập nhật 10/06/2021

Ngày 02 tháng 6 năm 2021, Sở Tư pháp ban hành Kế hoạch số 980/STP-KH tổ chức Tháng hành động phòng, chống ma túy (Từ ngày 01/6/2021 đến ngày 30/6/2021).

Theo đó, Kế hoạch tập trung nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về tệ nạn ma túy, nhất là tác hại của các loại ma túy tổng hợp và các chất hướng thần mới; đồng thời, tuyên truyền lịch sử và ý nghĩa “Tháng hành động phòng, chống ma túy", “Ngày toàn dân phòng, chống ma túy - 26/6” tạo chuyển biến mạnh mẽ về ý thức trách nhiệm, hành động của của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong thực hiện công tác phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm và tệ nạn ma túy, góp phần phục vụ có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh. Nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật nhằm phòng ngừa, hạn chế, tiến tới làm giảm người nghiện và người sử dụng ma túy; không để ma túy lây lan trong cán bộ, công chức, viên chức, người lao động; kiểm soát chặt chẽ các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy, không để tội phạm ma túy lợi dụng hoạt động; phòng, chống tệ nạn mại dâm nhằm nâng cao ý thức tôn trọng pháp luật của công dân về bảo vệ an ninh trật tự, xã hội. Tổ chức các hoạt động triển khai hưởng ứng “Tháng hành động phòng, chống ma túy” thiết thực, hiệu quả. Việc quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, tiến hành đồng bộ, thống nhất, hoàn thành các chỉ tiêu cụ thể trong kế hoạch theo đúng tiến độ, thời gian quy định với hiệu quả cao nhất; đảm bảo phù hợp với công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 đang triển khai trên địa bàn. Việc thực hiện được lồng ghép với các hoạt động thực hiện các Đề án, Kế hoạch của Sở Tư pháp.

Kế hoạch cũng đề ra các nhiệm vụ trọng tâm để tổ chức thực hiện, cụ thể như sau:

- Thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định pháp luật hiện hành về công tác phòng, chống ma túy, Luật Phòng, chống ma túy năm 2021, chủ trương, chính sách của tỉnh hiện đang triển khai, thực hiện trong công tác phòng, chống ma túy, cai nghiện và quản lý sau cai... Tác hại của ma túy, nhất là các loại ma túy tổng hợp (ma túy đá, thuốc lắc, cỏ Mỹ...)…; nêu cao tinh thần trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong công tác phòng, chống ma túy, phát hiện tố giác tội phạm, cảm hóa, giáo dục người vi phạm pháp luật về ma túy tại gia đình và cộng đồng dân cư;

- Đẩy mạnh công tác quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện nghiêm túc các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các văn bản chỉ đạo của các bộ, ngành Trung ương, của tỉnh về công tác phòng chống và kiểm soát ma túy;

- Hỗ trợ tài liệu cho các đối tượng thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; các cơ quan cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã và Nhân dân thông qua hình thức cấp phát miễn phí để nâng cao nhận thức cho người dân về phòng, chống ma túy;

- Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về công tác phòng, chống ma túy trên Báo Thừa Thiên Huế, Đài Phát thanh, Truyền hình tỉnh, trên Trang thông tin điện tử của Sở Tư pháp, Chuyên trang phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh, Bản tin Tư pháp, …;

- Hưởng ứng “Tháng hành động phòng, chống ma túy”, “Ngày Quốc tế phòng, chống ma túy” và “Ngày toàn dân phòng, chống ma túy”- 26/6/2021: thực hiện treo khẩu hiệu để hưởng ứng Tháng hành động phòng, chống ma túy tại trụ sở;

- Tổ chức phát động phong trào “Toàn dân tham gia phòng, chống ma túy’’ gắn với cuộc vận động “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” và các phong trào thi đua khác./.

 

Ngọc Hiền
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Chung nhan Tin Nhiem Mang
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 8.264.278
Lượt truy cập hiện tại 2.406