Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Chính phủ
Các Bộ, Ngành ở TW
Tỉnh ủy, UBND Tỉnh
Sở, Ban, Ngành
Sở Tư pháp Thừa Thiên Huế ban hành Kế hoạch tăng cường các biện pháp phòng, chống tai nạn, thương tích đuối nước và xâm hại trẻ em
Ngày cập nhật 10/06/2021

Ngày  02  tháng 6 năm 2021, Sở Tư pháp ban hành Kế hoạch số 979/STP-KH thực hiện Công văn số 4493/UBND-XH ngày 28 tháng 6 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về tăng cường các biện pháp phòng, chống tai nạn, thương tích, đuối nước và xâm hại trẻ em.

 

Theo đó, nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm và vai trò của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em; tuyên truyền, vận động Nhân dân tham gia, thực hiện các biện pháp phòng, chống tai nạn, thương tích, đuối nước và xâm hại trẻ em. Kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi bạo lực, xâm hại trẻ em; có biện pháp phòng ngừa, can thiệp nhằm hạn chế nguy cơ tai nạn đối với trẻ em tại các khu vực nguy hiểm; đảm bảo trẻ em có cơ hội được phát triển một cách toàn diện và sống trong môi trường an toàn, lành mạnh.

Kế hoạch đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm để tổ chức thực hiện như sau:

- Tiếp tục tăng cường triển khai thực hiện Nghị quyết của Quốc hội, Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, Kế hoạch, Công văn  của Ủy ban nhân dân tỉnh về công tác bảo vệ và chăm sóc trẻ em, các Kế hoạch của Sở Tư pháp về tuyên truyền phòng, chống tội phạm xâm hại tình dục trẻ em trên mạng xã hội và Kế hoạch thực hiện công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em năm 2021.

- Đẩy mạnh tổ chức tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về bảo vệ trẻ em với các chủ đề: kỹ năng phát hiện, tố giác, tố cáo các hành vi xâm hại trẻ em; phân tích lợi ích và tác động của môi trường mạng đối với trẻ em; các hình thức giám sát, trông coi trẻ em, đặc biệt là trẻ nhỏ…trên các phương tiện thông tin truyền thông. Căn cứ diễn biến tình hình dịch bệnh Covid-19 để xây dựng kế hoạch tổ chức tập huấn, bồi dưỡng cho chủ thể thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật chuyên sâu theo từng chuyên đề, lĩnh vực nhằm nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về bảo vệ, chăm sóc trẻ em.

- Thực hiện chức năng quản lý quản lý, theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra và báo cáo công tác thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo trợ, cứu trợ xã hội và bảo vệ, chăm sóc trẻ em theo Nghị định 144/2013/NĐ-CP ngày 29 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ và thực hiện các hoạt động trợ giúp pháp lý miễn phí cho cho đối tượng là trẻ em tại cơ sở, đảm bảo 100% trẻ em được Trợ giúp viên pháp lý tư vấn, bào chữa, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp tại các cơ quan tiến hành tố tụng.

- Phát huy vai trò tiên phong, xung kích của Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh Sở Tư pháp trong công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em. Lồng ghép nội dung phòng chống tai nạn thương tích, tai nạn giao thông, tai nạn sông nước trẻ em gắn với các hoạt động, phong trào thanh niên tình nguyện. Tham gia rà soát các khu vực hay xảy ra tai nạn giao thông, đuối nước hoặc có nguy cơ xảy ra tai nạn để đề xuất biện pháp phòng ngừa, can thiệp nhằm đảm bảo an toàn cho trẻ em; hỗ trợ, giúp đỡ các trường hợp trẻ em bị tai nạn, thương tích, bị xâm hại, bạo lực.

 

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Chung nhan Tin Nhiem Mang
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 8.264.569
Lượt truy cập hiện tại 2.464