Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Chính phủ
Các Bộ, Ngành ở TW
Tỉnh ủy, UBND Tỉnh
Sở, Ban, Ngành
Kế hoạch tổ chức Cuộc thi Báo cáo viên pháp luật, Tuyên truyền viên pháp luật giỏi toàn quốc về phòng, chống tham nhũng tỉnh Thừa Thiên Huế
Ngày cập nhật 22/03/2021

Ngày 17 tháng 3 năm 2021, Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Kế hoạch số 94/KH-UBND về tổ chức Cuộc thi Báo cáo viên pháp luật, Tuyên truyền viên pháp luật giỏi toàn quốc về phòng, chống tham nhũng (sau đây gọi tắt là Cuộc thi) trên địa bàn tỉnh.

 

Cuộc thi được tổ chức trên phạm vi toàn tỉnh. Đối tượng tham gia cuộc thi là Báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh, Báo cáo viên pháp luật cấp huyện và Tuyên truyền viên pháp luật cấp xã.

Cuộc thi được tổ chức thành hai cấp: ở cấp huyện: các huyện, thị xã, thành phố Huế chủ động tổ chức thi Báo cáo viên pháp luật cấp huyện và Tuyên truyền viên pháp luật để lựa chọn 01 Báo cáo viên pháp luật và 01 Tuyên truyền viên pháp luật tham gia vòng thi chung khảo do cấp tỉnh tổ chức.

Ở cấp tỉnh: tổ chức thi Báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh và vòng thi chung khảo Báo cáo viên pháp luật cấp huyện, Tuyên truyền viên pháp luật. Hình thức thi trực tiếp, thời gian thi trong tháng 8/2021.

Nội dung thi gồm: kỹ năng phổ biến, giáo dục pháp luật; kiến thức pháp luật về phòng, chống tham nhũng và các lĩnh vực pháp luật quan trọng khác liên quan trực tiếp đến quyền và nghĩa vụ của người dân.

Cuộc thi nhằm tạo cơ hội cho Báo cáo viên pháp luật, Tuyên truyền viên pháp luật giao lưu, trao đổi kinh nghiệm công tác, nâng cao kiến thức pháp luật, nghiệp vụ phổ biến, giáo dục pháp luật. Đồng thời biểu dương, tôn vinh những Báo cáo viên pháp luật, Tuyên truyền viên pháp luật xuất sắc trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; góp phần phổ biến kiến thức pháp luật về phòng, chống tham nhũng cho cán bộ và Nhân dân, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và công tác phòng, chống tham nhũng.

 Cuộc thi Báo cáo viên pháp luật, Tuyên truyền viên pháp luật giỏi về pháp luật phòng, chống tham nhũng dự kiến tổ chức trong năm 2020. Tuy nhiên, do tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp nên Cuộc thi bị tạm ngưng và được triển khai tổ chức lại trong năm 2021 theo Kế hoạch số 94/KH-UBND nêu trên.

 

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Chung nhan Tin Nhiem Mang
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 8.264.215
Lượt truy cập hiện tại 2.376