Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Chính phủ
Các Bộ, Ngành ở TW
Tỉnh ủy, UBND Tỉnh
Sở, Ban, Ngành
Sở Tư pháp Thừa Thiên Huế ban hành Kế hoạch tuyên truyền phòng, chống tội phạm xâm hại tình dục trẻ em trên mạng xã hội năm 2021
Ngày cập nhật 11/03/2021

Ngày 01 tháng 3 năm 2021, Sở Tư pháp ban hành Kế hoạch số 357/KH-UBND về tuyên truyền phòng, chống tội phạm xâm hại tình dục trẻ em trên mạng xã hội tỉnh năm 2021.

 

Kế hoạch nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động về nhận thức và hành động trong công tác bảo vệ, giáo dục trẻ em; tham gia triển khai thực hiện công tác phòng, chống tội phạm xâm hại tình dục trẻ em, đặc biệt là trên môi trường mạng xã hội; đẩy mạnh công tác tuyên truyền phòng, chống tội phạm xâm hại tình dục trẻ em, từng bước giảm dần, tiến tới làm giảm cơ bản loại tội phạm này, góp phần làm giảm tội phạm hình sự nói chung, đảm bảo trật tự an toàn xã hội; chủ động đề xuất, kiến nghị, góp ý sửa đổi, hoàn thiện cơ chế chính sách, văn bản quy phạm pháp luật tạo hành lang pháp lý cho việc phát hiện, điều tra, xử lý các hành vi xâm hại tình dục trẻ em; thông qua môi trường mạng xã hội, tiếp cận, tăng tính tương tác giữa cán bộ, công chức, viên chức và các tầng lớp nhân dân để tuyên truyền, truyền thông nâng cao nhận thức trong công tác phòng, chống tội phạm xâm hại tình dục trẻ em; chú trọng trong công tác tuyên truyền, truyền thông, tận dụng ưu thế mạng xã hội trong việc chia sẻ, lan tỏa để tuyên truyền, giáo dục pháp luật về chăm sóc, bảo vệ trẻ em; các biện pháp, cách thức phòng, chống xâm hại tình dục trẻ em; nhận diện đẩy đủ để phòng tránh các thủ đoạn, hành vi xấu độc trên môi trường mạng hướng đến xâm hại tình dục trẻ em. Việc thực hiện công tác tuyên truyền phòng, chống tội phạm xâm hại tình dục trẻ em được lồng ghép với các hoạt động thực hiện các Đề án, Kế hoạch của Sở Tư pháp.

Kế hoạch cũng đề ra các nhiệm vụ trọng tâm để triển khai thực hiện:

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền phòng, chống tội phạm xâm hại tình dục trẻ em;

-Hỗ trợ tài liệu cho các đối tượng thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; các cơ quan cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã và Nhân dân thông qua hình thức cấp phát miễn phí để tổ chức tuyên truyền phòng, chống tội phạm xâm hại tình dục trẻ em trên môi trường mạng;

-Tuyên truyền phòng, chống tội phạm xâm hại tình dục trẻ em trên môi trường mạng trên Đài Phát thanh, Truyền hình tỉnh, trên Trang thông tin điện tử Sở Tư pháp, chuyên trang phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh, Bản tin Tư pháp…;

- Tuyên truyền thông qua “Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”;

- Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng cho chủ thể thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật chuyên sâu theo từng chuyên đề, lĩnh vực nhằm nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tội phạm xâm hại tình dục trẻ em trên môi trường mạng;

- Quản lý chặt chẽ, hướng dẫn, kiểm tra, thanh tra, xử lý vi phạm trong hoạt động kết hôn, nuôi con nuôi nhằm tránh việc lợi dụng các hoạt động này để mua bán người, xâm hại tình dục trẻ em;

- Hướng dẫn triển khai các hoạt động cung cấp dịch vụ bảo vệ nạn nhân bị mua bán người; tăng cường hướng dẫn, thường xuyên kiểm tra đối với tổ chức và các hoạt động trợ giúp pháp lý; bố trí đội ngũ người thực hiện trợ giúp pháp lý cho nạn nhân được trang bị đồng bộ các kỹ năng chuyên sâu về tư vấn, tham gia tố tụng, đại diện ngoài tố tụng cho các nạn nhân./.

 

Ngọc Hiền
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Chung nhan Tin Nhiem Mang
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 8.264.179
Lượt truy cập hiện tại 2.368