Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Chính phủ
Các Bộ, Ngành ở TW
Tỉnh ủy, UBND Tỉnh
Sở, Ban, Ngành
Các nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện để tăng cường bảo đảm trật tự an toàn giao thông và chống ùn tắc giao thông giai đoạn 2019 – 2021 trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
Ngày cập nhật 15/05/2019

Ngày 04 tháng 5 năm 2019, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 113/KH-UBND về tăng cường bảo đảm trật tự an toàn giao thông và chống ùn tắc giao thông giai đoạn 2019 – 2021.

 

Theo đó, Kế hoạch đưa ra mục đích, yêu cầu và các nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện, cụ thể như sau:

1. Mục đích: Triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả Nghị quyết số 12/NQ-CP ngày 19/02/2019 của Chính phủ về tăng cường bảo đảm trật tự an toàn giao thông và chống ùn tắc giao thông giai đoạn 2019 – 2021. Nâng cao trách nhiệm của các cấp, các ngành đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh. Tiếp tục kiềm chế và kéo giảm tai nạn giao thông trên cả 3 tiêu chí mỗi năm từ 5% đến 10%, đặc biệt là tai nạn liên quan đến xe ô tô và xe mô tô,xe gắn máy; không để ùn tắc giao thông kéo dài xảy ra trên địa bàn tỉnh.

2. Yêu cầu

- Chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp trên địa bàn toàn tỉnh, thành phố, quận, huyện, xã, phường, thị trấn ngay từ tháng đầu, quý đầu và cả năm 2019.

- Ban an toàn giao thông tỉnh, các cơ quan thành viên, Ban an toàn giao thông các huyện, thị xã, thành phố xây dựng kế hoạch hoạt động và bố trí ngân sách phù hợp chức năng, nhiệm vụ và điều kiện thực tiễn của đơn vị, địa phương, đảm bảo tiết kiệm, tránh hình thức. Gắn trách nhiệm của cá nhân người đứng đầu với kết quả thực hiện nhiệm vụ bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong phạm vi  chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền  của các cơ quan, đơn vị thực thi công vụ.

- Phổ biến, quán triệt nhiệm vụ, nội dung công tác bảo đảm trật tự  an toàn giao thông đến từng cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, học sinh, sinh viên, đoàn viên, hội viên nhằm nâng cao nhận thức và ý thức tự  giác chấp hành pháp luật khi tham gia giao thông, xây dựng văn hóa giao thông an toàn trong cộng đồng.

- Tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ trong công tác bảo đảm trật tự  an toàn giao thông, trước hết là chú trọng ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý điều hành vận tải; điều khiển giao thông; giám sát, phát hiện và xử lý vi phạm về trật tự  an toàn giao thông.

3. Nhiệm vụ trọng tâm

- Nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về trật tự  an toàn giao thông, trật tự đô thị; xây dựng văn hoá giao thông an toàn và thân thiện môi trường cho mọi tầng lớp nhân dân.

- Nâng cao chất lượng, hiệu quả quản lý nhà nước về giao thông vận tải; nâng cao năng lực, hiệu lực của lực lượng tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm về trật tự  an toàn giao thông.

- Đẩy nhanh tiến độ và nâng cao chất lượng công tác đầu tư xây dựng, nâng cấp hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông gắn với duy tu, bảo đảm an toàn giao thông và khai thác có hiệu quả các công trình hạ tầng hiện hữu; nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ hành lang an toàn giao thông đường bộ, đường sắt.

- Đẩy mạnh hệ thống dịch vụ vận tải, nâng cao năng lực, chất lượng phục vụ để thu hút sử dụng các loại hình vận tải; đẩy nhanh tiến độ đầu tư, phát triển hệ thống vận tải công cộng trong đô thị, kết nối các vùng trong tỉnh và liên tỉnh.

- Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, các thành tựu của cách mạng công nghiệp lần thứ 4 đối với công tác quản lý, điều hành, tổ chức giao thông, hướng dẫn người tham gia giao thông cũng như hỗ trợ công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông.

- Thực hiện đồng bộ các giải pháp hạn chế sử dụng phương tiện cơ giới cá nhân, kiểm soát chặt điều kiện về an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường của các phương tiện cơ giới, đặc biệt là trong các khu vực trung tâm đô thị.

- Quản lý chặt chẽ hoạt động xây dựng bảo đảm việc đầu tư, xây dựng mới hoặc điều chỉnh, sắp xếp các khu công nghiệp, đô thị, các trung tâm thương mại, trường học, bệnh viện... trong đô thị phù hợp với năng lực kết cấu hạ tầng giao thông và vận tải công cộng.

- Lồng ghép mục tiêu an toàn giao thông, tránh ùn tắc giao thông trong các đề án, quy hoạch chiến lược cấp tỉnh, thành phố, các dự án đầu tư tạo ra nhu cầu giao thông, vận tải lớn.

 

Ngọc Hiền
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 6.579.201
Lượt truy cập hiện tại 2.065