Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Chính phủ
Các Bộ, Ngành ở TW
Tỉnh ủy, UBND Tỉnh
Sở, Ban, Ngành
Sở Tư pháp tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành kế hoạch phòng, chống tệ nạn mại dâm năm 2019
Ngày cập nhật 10/05/2019

Ngày 04 tháng 5 năm 2019, Sở Tư pháp ban hành Kế hoạch số 588/STP-KH  về phòng, chống tệ nạn mại dâm năm 2019.

 

Theo đó, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tệ nạn mại dâm nhằm nâng cao ý thức tôn trọng pháp luật của công dân; giảm thiểu tác hại của tệ nạn mại dâm đối với đời sống xã hội; giảm tội phạm liên quan đến mại dâm.Việc thực hiện phòng, chống tệ nạn mại dâm được lồng ghép với các hoạt động thực hiện các Đề án, Kế hoạch của Sở Tư pháp.

Kế hoạch đưa ra các nhiệm vụ trọng tâm nhằm triển khai có hiệu quả  công tác phòng, chống tệ nạn mại dâm, cụ thể như sau:

-Xây dựng Kế hoạch tổ chức thực hiện công tác phòng, chống tệ nạn mại dâm;

-Nâng cao hiệu quả công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật và nâng cao nhận thức về phòng, chống mại dâm, hệ lụy của mại dâm đối với đời sống xã hội theo Kế hoạch số 108/KH-UBND ngày 24 tháng 4 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh;

- Hỗ trợ tài liệu cho các đối tượng thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; các cơ quan cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã và Nhân dân thông qua hình thức cấp phát miễn phí để nâng cao nhận thức cho người dân về phòng, chống mại dâm; hệ lụy của mại dâm đối với đời sống xã hội;

- Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tệ nạn mại dâm người trên Đài Phát thanh, Truyền hình tỉnh, trên Trang thông tin điện tử của cơ quan thường trực Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh, Bản tin Tư pháp, Tủ sách pháp luật…;

-Tuyên truyền thông qua “Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”;

-Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng cho chủ thể thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.

 

Ngọc Hiền
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 5.869.176
Lượt truy cập hiện tại 748