Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Chính phủ
Các Bộ, Ngành ở TW
Tỉnh ủy, UBND Tỉnh
Sở, Ban, Ngành
Thừa Thiên Huế ban hành Kế hoạch đánh giá hiệu quả tác động của công tác phổ biến, giáo dục pháp luật đối với xã hội năm 2019
Ngày cập nhật 09/05/2019

Thực hiện Thông tư số 03/2018/TT-BTP ngày 10 tháng 3 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành quy định Bộ tiêu chí đánh giá hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, Sở Tư pháp tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Kế hoạch khảo sát, đánh giá hiệu quả tác động của công tác phổ biến, giáo dục pháp luật đối với xã hội năm 2019 để tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện đánh giá hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong năm.

 

Theo đó, lĩnh vực được lựa chọn khảo sát, đánh giá là an toàn vệ sinh thực phẩm và dân số - kế hoạch hóa gia đình và sức khoẻ sinh sản.

 Địa điểm khảo sát, đánh giá gồm:Trường Cao đẳng Công nghiệp Huế, Sở Y tế, Tỉnh đoàn, huyện Quảng Điền, huyện Phú Vang.

Việc khảo sát thông qua các phương thức: Phiếu điều tra, khảo sát; qua công tác kiểm tra, báo cáo, theo dõi thực tế.

Sở Tư pháp phối hợp với các cơ quan, địa phương nơi khảo sát, điều tra để thực hiện.

Về tiến độ thực hiện cụ thể: Hoàn thành việc xây dựng Phiếu khảo sát trước ngày 30/6/2019; thực hiện khảo sát và thu phiếu khảo sát vào quý III/2019; thực hiện kiểm tra thực tế theo Kế hoạch số 15/KH-UBND ngày 23 tháng 01 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về kiểm tra công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2019; tổng hợp kết quả khảo sát, điều tra hoàn thành trước ngày 30/10/2019; trước ngày 30/11/2019, hoàn thành việc Báo cáo kết quả khảo sát và đề xuất giải pháp tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.

 

Nguyễn Thị Đào
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 5.890.297
Lượt truy cập hiện tại 771