Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Chính phủ
Các Bộ, Ngành ở TW
Tỉnh ủy, UBND Tỉnh
Sở, Ban, Ngành
Năm 2019, tổ chức kiểm tra trực tiếp về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật đối với 05 cơ quan, địa phương
Ngày cập nhật 13/03/2019

Theo Kế hoạch số 15/KH-UBND ngày 23 tháng 01 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế, năm 2019, tổ chức Đoàn kiểm tra của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh tại các cơ quan, địa phương: Trường Cao đẳng Công nghiệp Huế, Sở Y tế, Tỉnh đoàn, huyện Quảng Điền, huyện Phú Vang (đối với huyện Quảng Điền và huyện Phú Vang, mời thêm 01 xã và 01-02 Tổ hòa giải ở cơ sở cùng tham gia làm việc với Đoàn kiểm tra). Thời gian kiểm tra vào quý III năm 2019. Đoàn Kiểm tra do ông Phan Văn Quả, Phó Chủ tịch Hội đồng làm Trưởng đoàn; các thành viên là thành viên Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh thuộc các cơ quan: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; Hội Luật gia tỉnh; Sở Giáo dục và Đào tạo; Sở Lao động, Thương binh và Xã hội; Phòng Phổ biến, giáo dục pháp luật.

 

Đối với các cơ quan, địa phương còn lại, căn cứ chức năng, nhiệm vụ, tiến hành tự kiểm tra và báo cáo về cơ quan thường trực Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh.

Nội dung kiểm tra cụ thể như sau:

- Đối với công tác phổ biến, giáo dục pháp luật: Tổ chức thực hiện nhiệm vụ được giao theo Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật và các văn bản hướng dẫn thi hành; công tác triển khai Kế hoạch số 135/KH-UBND ngày 19/6/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về thực hiện Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2017-2021; các Đề án về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hoạt động của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật cấp huyện; bảo đảm kinh phí cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; thực hiện chính sách xã hội hóa, huy động nguồn lực xã hội tham gia hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật; mô hình mới, hình thức, biện pháp phổ biến, giáo dục pháp luật có hiệu quả; công tác chỉ đạo, hướng dẫn, tự kiểm tra của các sở, ngành, đoàn thể và địa phương và giám sát của các cơ quan dân cử đối với công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; tồn tại, hạn chế, nguyên nhân; đề xuất, kiến nghị giải pháp để nâng cao hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.

- Đối với công tác hòa giải ở cơ sở: Thực hiện các nhiệm vụ theo Luật Hòa giải ở cơ sở và các văn bản hướng dẫn thi hành; tình hình thực hiện hòa giải ở cơ sở; mô hình, biện pháp nâng cao hiệu quả công tác hòa giải ở cơ sở; tồn tại, hạn chế, nguyên nhân; đề xuất, kiến nghị giải pháp để nâng cao hiệu quả công tác hòa giải ở cơ sở.

- Đối với chuẩn tiếp cận pháp luật: Tình hình thực hiện đánh giá cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; thực trạng của địa phương so với chỉ tiêu, tiêu chí tiếp cận pháp luật; mô hình, biện pháp nâng cao chất lượng thực hiện các chỉ tiêu, tiêu chí tiếp cận pháp luật; tồn tại, hạn chế, nguyên nhân; đề xuất, kiến nghị giải pháp để nâng cao hiệu quả xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật.

Công tác kiểm tra nhằm đánh giá kết quả triển khai, tổ chức thực hiện các Luật, văn bản của Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân ở cơ sở. Qua đó tháo gỡ những vướng mắc, bất cập phát sinh trong quá trình triển khai thực hiện công tác cũng như  xác định các mô hình, cách làm sáng tạo, hiệu quả trong quá trình thực hiện để tổng kết, hướng dẫn triển khai nhân rộng.

 

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 7.733.790
Lượt truy cập hiện tại 235