Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Chính phủ
Các Bộ, Ngành ở TW
Tỉnh ủy, UBND Tỉnh
Sở, Ban, Ngành
Sở Tư pháp Thừa Thiên Huế ban hành Kế hoạch phối hợp trong công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo của nông dân năm 2019
Ngày cập nhật 13/03/2019

Ngày 06 tháng 3 năm 2019, Sở Tư pháp ban hành Kế hoạch số 288/STP-KH về việc thực hiện phối hợp trong công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo của nông dân năm 2019.

 

Theo đó, Kế hoạch nhằm đẩy mạnh công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho cán bộ, hội viên nông dân nhằm góp phần giữ vững, ổn định chính trị xã hội, hạn chế tình trạng khiếu nại, tố cáo tràn lan, vượt cấp; nâng cao chất lượng công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo. Việc thực hiện thực hiện phối hợp trong công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo của nông dân được lồng ghép với các hoạt động thực hiện các Đề án, Kế hoạch của Sở Tư pháp.

Các nhiệm vụ trọng tâm được đề ra trong Kế hoạch, cụ thể như sau:

-Phối hợp với Hội Nông dân tỉnh xây dựng kế hoạch phổ biến giáo dục pháp luật, tổ chức các đợt tư vấn, trợ giúp pháp lý cho nông dân;

- Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật, hướng dẫn nghiệp vụ thực hiện công tác quản lý nhà nước về hòa giải ở cơ sở cho cấp huyện. Qua đó, nắm bắt nhu cầu tư vấn pháp luật và trợ giúp pháp lý của nông dân trên địa bàn để xác định nội dung tuyên truyền phổ biến pháp luật gắn liền với quyền, lợi ích và nghĩa vụ của nông dân, những vấn đề vướng mắc pháp luật ở cơ sở;

- Lồng ghép công tác phổ biến giáo dục pháp luật với công tác trợ giúp pháp lý, hướng dẫn, giải thích cho cán bộ, hội viên nông dân hòa giải các mâu thuẫn, tranh chấp trong nội bộ nông dân phù hợp quy định pháp luật;

- Phối hợp với Hội Nông dân tỉnh tổ chức bồi dưỡng kiến thức pháp luật, tập huấn kỹ năng báo cáo viên, tuyên truyền viên phổ biến giáo dục pháp luật cho cán bộ Hội Nông dân các cấp, Câu lạc bộ pháp luật của nông dân;

- Hỗ trợ tài liệu cho Hội Nông dân tỉnh thông qua hình thức cấp phát miễn phí;

- Hỗ trợ kinh phí cho Hội Nông dân tỉnh thực hiện phối hợp tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo của nông dân;

- Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo của nông dân trên Báo Thừa Thiên Huế, Đài Phát thanh, Truyền hình tỉnh, trên Trang thông tin điện tử của cơ quan thường trực Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh, Bản tin Tư pháp, Tủ sách pháp luật…;

- Tuyên truyền thông qua “Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”.

 

Ngọc Hiền
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 6.579.118
Lượt truy cập hiện tại 2.056