Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Chính phủ
Các Bộ, Ngành ở TW
Tỉnh ủy, UBND Tỉnh
Sở, Ban, Ngành
Nội dung và hình thức tuyên truyền cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2019
Ngày cập nhật 15/01/2019

Ngày 28 tháng 12 năm 2018, Ủy ban nhân dân  tỉnh ban hành Kế hoạch số 219/KH-UBND tuyên truyền cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2019.

Theo đó, Kế hoạch đưa ra nội dung và hình thức tuyên truyền cải cách hành chính năm 2019 như sau:

          -Tăng cường tuyên truyền cải cách hành chính trong nội bộ từng cơ quan, đơn vị, địa phương bằng nhiều hình thức phù hợp. Thực hiện công khai thủ tục hành chính tại các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập và tổ chức tiếp nhận ý kiến đóng góp của tổ chức, công dân và doanh nghiệp về thủ tục hành chính;

          - Xây dựng chuyên trang, chuyên mục cải cách hành chính trên Báo Thừa Thiên Huế, Đài Phát thanh – Truyền hình tỉnh và hệ thống đài truyền thanh – truyền hình (Trung tâm Văn hóa-Thông tin và Thể thao) các huyện, thị xã, thành phố;

          -Tuyên truyền cải cách hành chính trên Cổng thông tin điện tử tỉnh, website của Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Nội vụ, Sở Tư pháp.Tăng cường các tin bài và các văn bản chỉ đạo, điều hành của Trung ương, của tỉnh triển khai thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020 trên địa bàn tỉnh, Nghị quyết 02-NQ/TU ngày 20/7/2016 của Tỉnh ủy về việc đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của bộ máy nhà nước trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2011-2020; các quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về cải cách hành chính, tuyên truyền nâng cao hiểu biết của người dân về cơ chế một cửa, một cửa liên thông, dịch vụ công trực tuyến đang được triển khai trên địa bàn tỉnh; tình hình và kết quả ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước; kết quả thực hiện công hiện công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh, các mô hình cơ chế đang thí điểm trong quá trình thực hiện cải cách hành chính, các điển hình tốt trong cải cách hành chính….đẩy mạnh tuyên truyền về Trung tâm hành chính công các cấp;

          - Duy trì đối thoại trực tuyến giữa lãnh đạo tỉnh với các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp trên Cổng Thông tin điện tử theo Quyết định số 1834/QĐ-UBND ngày 17/9/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh giúp các nhà đầu tư, doanh nghiệp, cũng như nhân dân hiểu rõ hơn, tiếp cận các chủ trương, chính sách của tỉnh Thừa Thiên Huế đối với các doanh nghiệp; đồng thời giúp lãnh đạo tỉnh nắm bắt tình hình thực tế, tâm tư, nguyện vọng của các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp để có những điều chỉnh kịp thời trong quá trình lãnh chỉ đạo, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp đầu tư, sản xuất kinh doanh trên địa bàn. Thông qua đối thoại trực tuyến trên môi trường mạng, nâng cao hiệu quả phục vụ doanh nghiệp của các cơ quan quản lý nhà nước. Tạo lập cơ sở hạ tầng, thực hiện nền hành chính điện tử trên địa bàn tỉnh;

          - Soạn thảo tin bài và tổ chức biên tập, in ấn và phát hành tài liệu có nội dung tuyên truyền cải cách hành chính tới các cơ quan, đơn vị hành chính trên địa bàn tỉnh, các điểm bưu điện văn hóa xã, các khu vực đông dân cư;

          - Tuyên truyền về mô hình, tình hình, kết quả triển khai Trung tâm giám sát, điều hành đô thị thông minh phục vụ sự chỉ đạo, quản lý và điều hành của Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; tuyên truyền Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg ngày 19/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích; tuyên truyền kết quả xây dựng chính quyền điện tử và chỉ số về sẵn sang phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin;

          - Tuyên truyền kết quả thực hiện nhiệm vụ cải cách tư pháp của tỉnh; nâng cao hiểu biết về trách nhiệm của cán bộ, công chức trong việc giải quyết các thủ tục hành chính đối với nhân dân; quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của cá nhân, tổ chức trong việc tham gia và giám sát tiến trình cải cách hành chính; hệ thống các văn bản luật, văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực tư pháp./.

Ngọc Hiền
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 6.922.198
Lượt truy cập hiện tại 272