Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Chính phủ
Các Bộ, Ngành ở TW
Tỉnh ủy, UBND Tỉnh
Sở, Ban, Ngành
Kế hoạch hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2019
Ngày cập nhật 25/12/2018

Ngày 04 tháng 12 năm 2018, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 198/KH-UBND hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2019. Mục đích của Kế hoạch nhằm xác định các hoạt động hỗ trợ pháp lý sát với nhu cầu thực tế của doanh nghiệp; Hỗ trợ pháp lý kịp thời các yêu cầu của doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh; Nâng cao nhận thức và tuân thủ pháp luật của các doanh nghiệp tham gia sản xuất, kinh doanh; góp phần ổn định và phát triển doanh nghiệp.

 

Nội dung của Kế hoạch

1. Xây dựng, duy trì, rà soát và cập nhật cơ sở dữ liệu pháp luật liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp

a) Công việc: Thực hiện rà soát và cập nhật các văn bản quy phạm pháp luật đang còn hiệu lực liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp lên trang thông tin điện tử của Sở Tư pháp và các cơ quan có liên quan.

b) Cơ quan chủ trì, phối hợp

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp

- Cơ quan phối hợp: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Công thương, Sở Tài chính, Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Thừa thiên Huế và các cơ quan khác có liên quan.

c) Thời gian thực hiện: Quý IV năm 2019.

2. Chi biên soạn sách, tài liệu giới thiệu, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp, hướng dẫn nghiệp vụ

a) Công việc: xây dựng và phát hành tập tài liệu, văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp, hướng dẫn nghiệp vụ.

b) Cơ quan chủ trì, phối hợp

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp

- Cơ quan phối hợp: Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Công thương, Sở Tài chính, Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Thừa thiên Huế và các cơ quan khác có liên quan.

c) Thời gian thực hiện: Quý III năm 2019.

3. Giải đáp pháp luật liên quan hoạt động doanh nghiệp

a) Công việc: giải đáp các vướng mắc về pháp luật mà doanh nghiệp có yêu cầu; đề nghị, kiến nghị,…

b) Cơ quan chủ trì, phối hợp

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp

- Cơ quan phối hợp: Tòa án nhân dân tỉnh, Hội Luật gia tỉnh, Đoàn Luật sư tỉnh, Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế và các cơ quan khác có liên quan.

c) Thời gian thực hiện: cả năm 2019.

4. Tổ chức Hội nghị bồi dưỡng nghiệp vụ tọa đàm, đối thoại để tiếp nhận, giải đáp các kiến nghị của doanh nghiệp

a) Công việc: Trên cơ sở phiếu khảo sát, thư mời khảo sát từ các doanh nghiệp và các cơ quan có liên quan. Cơ quan chủ trì xác định nội dung chính để tổ chức Hội nghị bồi dưỡng nghiệp vụ, tọa đàm, đối thoại để tiếp nhận, giải đáp các kiến nghị của doanh nghiệp và các vấn đề khác mà doanh nghiệp có yêu cầu.

b) Cơ quan chủ trì, phối hợp

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp

- Cơ quan phối hợp: các cơ quan có liên quan.

c) Thời gian thực hiện: Cuối quý II đến đầu Quý III năm 2019.

Theo đó, Kế hoạch quy định các Sở, ban, ngành, căn cứ vào nhiệm vụ được phân công tại Kế hoạch, chủ động, phối hợp với cơ quan liên quan xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện, định kỳ hàng năm hoặc khi có yêu cầu, báo cáo kết quả về Sở Tư pháp để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh.

 

Thủy Phương
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 6.922.438
Lượt truy cập hiện tại 326