Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Chính phủ
Các Bộ, Ngành ở TW
Tỉnh ủy, UBND Tỉnh
Sở, Ban, Ngành
Thừa Thiên Huế ban hành Kế hoạch phát động đợt thi đua hưởng ứng Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2018
Ngày cập nhật 17/09/2018

Ngày 10 tháng 9 năm 2018,  Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Kế hoạch số 168 /KH-UBND về việc phát động đợt thi đua hưởng ứng Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2018.

Theo đó, Kế hoạch đề ra các nội dung cụ thể để phát động đợt thi đua như sau:

 

1. Mục đích nhằm thu hút sự tham gia, hưởng ứng đông đảo của các cơ quan, tổ chức, các tầng lớp nhân dân trong các hoạt động nhân Ngày Pháp luật đồng thời đẩy mạnh việc thực hiện đồng bộ, toàn diện Ngày pháp luật thường xuyên, liên tục, thiết thực và hiệu quả với các hoạt động và chủ đề phù hợp, bám sát nhiệm vụ trọng tâm được dư luận quan tâm, trở thành nhiệm vụ thường xuyên, gắn kết chặt chẽ với công tác xây dựng, thi hành, bảo vệ Hiến pháp và pháp luật; nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân trong chủ động học tập, tìm hiểu, tuân thủ, chấp hành Hiến pháp và pháp luật; tổng kết, đánh giá kết quả xây dựng và nhân rộng các mô hình hay, cách làm hiệu quả sau 05 năm triển khai; kịp thời biểu dương, tôn vinh các tập thể, cá nhân điển hình, tiêu biểu, có thành tích xuất sắc trong hưởng ứng, tổ chức triển khai Ngày Pháp luật; tăng cường trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm để tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức, nâng cao chất lượng, hiệu quả các hoạt động hưởng ứng, tổ chức thực hiện Ngày Pháp luật trong thời gian tới.

Việc tổ chức triển khai phong trào thi đua phải thiết thực, tiết kiệm, hiệu quả, ý nghĩa, phù hợp với đặc điểm, điều kiện thực tế của từng cơ quan, đơn vị, địa phương; gắn kết chặt chẽ kết quả thực hiện đợt thi đua, công tác khen thưởng với tổng kết, đánh giá 05 năm thực hiện Ngày pháp luật; việc khen thưởng phải chính xác, khách quan, công khai, công bằng có tác dụng giáo dục, nêu gương.

2. Đợt thi đua được phát động với chủ đề “Thi đua hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam góp phần nâng cao hiệu quả xây dng, thi hành và bảo vệ pháp luật”, trong đó tập trung vào các nhiệm vụ sau:

- Thi đua tổ chức triển khai thực hiện chất lượng, hiệu quả các hoạt động xây dựng, thi hành và bảo vệ pháp luật, trong đó, chú trọng đến các nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách, vấn đề nóng, phức tạp hoặc kéo dài và các nhiệm vụ khác gắn với chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị, địa phương, hoạt động sản xuất, kinh doanh, đời sống ứng xử hàng ngày của người dân... nhằm nâng cao ý thức pháp luật, tượng tôn pháp luật trong toàn xã hội thông qua các hình thức linh hoạt, đa dạng, sáng tạo, nội dung thiết thực phù hợp với điều kiện, yêu cầu tình hình thực tiễn của cơ quan, đơn vị, địa phương như: Tổ chức Lễ mít tinh, cổ động, triển lãm, trưng bày, hội thảo, tọa đàm, thi tìm hiểu pháp luật, tư vấn pháp luật...

-  Tổng kết, đánh giá 05 năm triển khai Ngày Pháp luật, đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật nói riêng và công tác xây dựng, thi hành, bảo vệ Hiến pháp và pháp luật nói chung, gắn với nâng cao ý thức pháp luật, văn hóa pháp lý trong cán bộ và Nhân dân.

- Tổ chức các hoạt động để huy động các nguồn lực xã hội tham gia hưởng ứng Ngày Pháp luật; biểu dương, khen thưởng, tôn vinh các tập thể, cá nhân, doanh nghiệp có nhiều đóng góp trong hoạt động hưởng ứng, tổ chức Ngày Pháp luật.

3. Đối tượng thi đua

- Đối với tập thể: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh;  Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã và thành phố Huế; các Sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh; Hội Luật gia tỉnh; Đoàn Luật sư tỉnh và các tập thể nhỏ trực thuộc các cơ quan, đơn vị, địa phương nêu trên.

- Đối với cá nhân: Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đang công tác, làm việc tại một trong các cơ quan, đơn vị, đại phương nêu trên.

4. Hình thức khen thưởng

- Căn cứ kết quả 05 năm thực hiện Ngày pháp luật, kết quả thực hiện đợt thi đua do Bộ Tư pháp phát động, đề nghị các Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương chủ động xét, khen thưởng theo thẩm quyền cũng như đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh tặng Bằng khen đối với tập thể hoặc cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Ngày pháp luật thuộc địa bàn, lĩnh vực quản lý.

- Sở Tư pháp lựa chọn  03 tập thể và 03 cá nhân đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh tặng Bằng khen, rà soát chọn 01 tập thể hoặc 01 cá nhân đề nghị Bộ trưởng Bộ Tư pháp tặng Bằng khen.

5. Thời gian thực hiện

Đợt thi đua được triển khai thực hiện từ khi Kế hoạch được ban hành đến hết ngày 30/9/2018. Tổ chức tổng kết vào dịp tổ chức Ngày pháp luật năm 2018- Ngày 09 tháng 11 năm 2018.

 

Ngọc Hiền
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 6.931.585
Lượt truy cập hiện tại 861