Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Chính phủ
Các Bộ, Ngành ở TW
Tỉnh ủy, UBND Tỉnh
Sở, Ban, Ngành
Tin tổng hợp
 
Hoạt động phổ biến GDPL
 
Tổ chức Đảng - Đoàn thể
Nhằm triển khai thực hiện quy định xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật theo Quyết định số 619/QĐ-TTg ngày 08 tháng 5 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ, trong thời gian từ ngày 06/6/2017 đến ngày 04/7/2017, Sở Tư pháp...
Niêm yết thông báo
Thực hiện Kế hoạch số 740/STP-KH ngày 27 tháng 4 năm 2021 của Sở Tư pháp về tuyển dụng viên chức làm việc tại Trung tâm Trợ giúp pháp lý, đơn...
Công văn 187/STP-HCTP ngày 26/01/2021 V/v triển khai thực hiện Thông tư số 10/2020/TT-BTP    
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Bổ trợ tư pháp
Ngày 30 tháng 3 năm 2021, Sở Tư pháp tỉnh Thừa Thiên Huế đã cấp Giấy đăng ký hoạt động số 08/TP-ĐKHĐ cho Văn phòng công chứng Phan Đình Việt.
Ngày 29 tháng 3 năm 2021, Sở Tư pháp thực hiện cấp lại lần 2 Giấy đăng ký hoạt động số 07/TP-ĐKHĐ-CC cho Văn phòng công chứng Phạm Trung Thành (lý...
Ngày 04 tháng 12 năm 2020, Sở Tư pháp tỉnh Thừa Thiên Huế đã cấp Giấy đăng ký hoạt động số 07/TP-ĐKHĐ cho Văn phòng công chứng Ngô Văn Hoàn...
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Giới thiệu văn bản pháp luật
Thời gian qua, công tác quản lý nhà nước đối với lĩnh vực đất đai, hoạt động kinh doanh bất động sản trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế có những chuyển biến...
Ngày 16 tháng 3 năm 2021, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp, thông tư này ban...
Ngày 11 tháng 3 năm 2021, Tổng Thanh tra Chính phủ ban hành Thông tư số 01/2021/TT-TTCP quy định quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức trong...
Ngày26/3/2021, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 30/2021/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ quy định...
Ngày 29/3/2021, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 38/2021/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa và quảng...

Ngày 23/3/2021, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 24/2021/NĐ-CP quy định việc quản lý trong cơ sở giáo dục mầm non và cơ sở giáo dục phổ thông công lập.

 

Ngày 11/3/2021, Chính phủ đã ban hành Nghị định 18/2021/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 134/2016/NĐ-CP ngày 1/9/2016 của Chính phủ quy định...

Ngày 30/3/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 18/2021/QĐ-UBND quy định công tác văn thư trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 10 tháng 4 năm 2021 đồng thời bãi bỏ Quyết định số 40/2018/QĐ-UBND ngày 02 tháng 7 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế về công tác văn thư trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế và Quyết định số 70/2018/QĐ-UBND ngày 06 tháng 12 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định quản lý, cập nhật và khai thác cơ sở dữ liệu Biểu mẫu văn bản hành chính tỉnh Thừa Thiên Huế.

 

Trong thời gian qua, công tác quản lý nhà nước về hội, quỹ xã hội, quỹ từ thiện đã được triển khai khá tốt trên địa bàn tỉnh; tạo điều kiện...
Ngày 27 tháng 4 năm 2021, Bộ Y tế đã ban hành Quyết định số 2019/QĐ-BYT công bố danh sách tỉnh, thành phố thuộc các vùng mức sinh áp...
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Hướng dẫn nghiệp vụ
 Ngày 27 tháng 11 năm 2020, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 137/2020/NĐ-CP về quản lý, sử dụng pháo. Nghị định có hiệu lực thi hành...
Qua triển khai thi hành Thông tư số 04/2020/TT-BTP ngày 28 tháng 5 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật hộ tịch và...
Ngày 16 tháng 9 năm 2020, Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Công văn số 8388/UBND-TTr về việc phổ biến các Luật, Nghị quyết mới được Quốc...
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Nghiên cứu - Trao đổi
Nhằm để các địa phương thực hiện đúng điểm b khoản 1 Điều 30 NĐ123/2015/NĐ-CP ngày 15/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành...
Ngày 19 tháng 7 năm 2013, Chính phủ ban hành Nghị định số 81/2013/NĐ-CP về quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm...
Cải cách hành chính được tỉnh Thừa Thiên Huế xác định là một trong những nhiệm vụ quan trọng để thực hiện thắng lợi Nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh đã đề...
Trong những năm qua việc triển khai thực hiện Luật Phòng, chống ma túy đã thu được nhiều kết quả tích cực trên các lĩnh vực như: công tác quản lý...
Giám định tư pháp là hoạt động bổ trợ tư pháp, góp phần quan trọng vào việc giải quyết các vụ án được chính xác, khách quan...
Bộ luật Lao động (sửa đổi) đã được Quốc hội khoá XIII thông qua ngày 18/6/2012, có hiệu lực từ 01/5/2013. Đây là Bộ luật có vị trí đặc biệt...
Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012 quy định cá nhân, tổ chức là chủ thể tham gia quan hệ pháp luật về xử lý vi phạm hành chính....
Bảo hiểm y tế nói chung và bảo hiểm y tế toàn dân nói riêng là chính sách xã hội quan trọng, mang ý nghĩa nhân đạo và...
Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 (sau đây gọi là Luật năm 2015) đã có một số quy định để bảo đảm đường lối, chủ trương của Đảng được thể chế hóa...

Pháp lệnh Bộ đội biên phòng được Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa IX thông qua ngày 28/3/1997, có hiệu lực thi hành từ ngày 07 tháng 4 năm 1997 đã cụ thể hóa đường lối, chủ trương của Đảng về bảo vệ Tổ quốc, xây dựng lực lượng vũ trang nói chung, bộ đội biên phòng nói riêng, là cơ sở pháp lý quan trọng để xây dựng bộ đội biên phòng chính quy, từng bước hiện đại, bảo vệ vững chắc chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, bảo vệ an ninh, trật tự ở khu vực biên giới. Tuy nhên, sau hơn 20 năm thi hành, Pháp lệnh đã bộc lộ những vướng mắc, bất cập thể hiện trên một số vấn đề cơ bản như một số quy định về chức năng, nhiệm vụ của bộ đội biên phòng chưa được cụ thể hóa bằng các văn bản quy phạm pháp luật, chưa tạo hành lang pháp lý để bộ đội biên phòng xây dựng, quản lý, bảo vệ biên giới trong tình hình mới. Pháp lệnh Bộ đội biên phòng chưa cụ thể hóa về trách nhiệm quản lý nhà nước của các bộ, ngành, chính quyền và các lực lượng khác trong bảo vệ biên giới quốc gia. Pháp lệnh ban hành từ năm 1997 nên về hình thức, bố cục không phù hợp với Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015; nội dung, một số thuật ngữ không còn phù hợp với thuật ngữ trong các văn bản pháp luật chuyên ngành liên quan và nhiều nhiệm vụ, quyền hạn của bộ đội biên phòng đang được quy định tản mạn trong các luật chuyên ngành dẫn đến tình trạng khó theo dõi, mâu thuẫn về pháp luật, gây khó khăn cho quá trình thực thi nhiệm vụ ...

 

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 7.735.833
Lượt truy cập hiện tại 988