Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Chính phủ
Các Bộ, Ngành ở TW
Tỉnh ủy, UBND Tỉnh
Sở, Ban, Ngành
Thông báo Về việc xoá đăng ký hành nghề và thu hồi Thẻ công chứng viên Nguyễn Thị Loan
Ngày cập nhật 14/05/2024

Ngày 09 tháng 5 năm 2023, Sở Tư pháp tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành Quyết định số 63/QĐ-STP về việc xoá đăng ký hành nghề và thu hồi Thẻ công chứng viên, cụ thể như sau:

- Họ và tên công chứng viên: Nguyễn Thị Loan
- Tổ chức hành nghề công chứng: Văn phòng công chứng Lê Đức Khánh
- Thời điểm công chứng viên Nguyễn Thị Loan bị xoá đăng ký hành nghề và thu hồi Thẻ công chứng viên: ngày 09 tháng 5 năm 2024.
Sở Tư pháp thông báo để quý cơ quan, tổ chức biết, bảo đảm cho việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mình
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 19.899.233
Lượt truy cập hiện tại 5.641