Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Chính phủ
Các Bộ, Ngành ở TW
Tỉnh ủy, UBND Tỉnh
Sở, Ban, Ngành
Để làm thủ tục tặng thưởng Bằng khen của tỉnh về thành tích đối ngoại thì trình tự thực hiện như thế nào và thành phần hồ sơ gồm những gì và hồ sơ nộp ở đâu?
Ngày cập nhật 08/05/2024

Thanh Trà trú tại phường Trường An, thành phố Huế hỏi: Để làm thủ tục tặng thưởng Bằng khen của tỉnh về thành tích đối ngoại thì trình tự thực hiện như thế nào và thành phần hồ sơ gồm những gì và hồ sơ nộp ở đâu?

 

Trả lời:

Thủ tục tặng thưởng Bằng khen của tỉnh về thành tích đối ngoại được ban hành theo Quyết định số 362/QĐ-UBND ngày 02 tháng 2 năm 2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế Công bố danh mục thủ tục hành chính được quy định tại Nghị định số 98/2023/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2023 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nội vụ tỉnh Thừa Thiên Huế quy định trình tự, địa điểm, thành phần hồ sơ và thời hạn giải quyết như sau:

1.Trình tự thực hiện

- Vụ, Phòng, Ban Thi đua - Khen thưởng Bộ, ban, ngành, tỉnh tiếp nhận đề nghị khen thưởng của các đơn vị thực thuộc.

- Thẩm định hồ sơ, xin ý kiến các cơ quan liên quan, báo cáo Hội đồng thi đua khen thưởng cùng cấp, tổng hợp trình Bộ trưởng, thủ trưởng đơn vị, Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố quyết định khen thưởng.

- Khi có Quyết định của Bộ trưởng, thủ trưởng đơn vị, Chủ tịch UBND tỉnh, Vụ, phòng, Ban Thi đua - Khen thưởng Bộ, ban, ngành, tỉnh thông báo Quyết định, viết bằng, đóng dấu và cấp phát cho đơn vị trình khen.

- Các trường hợp không được khen thưởng (không đúng đối tượng, không đủ tiêu chuẩn, không đủ hồ sơ hoặc vi phạm pháp luật), Vụ, phòng, Ban Thi đua - Khen thưởng Bộ, ban, ngành, tỉnh thông báo đến các đơn vị trình khen biết.

2. Thành phần hồ sơ

- Tờ trình đề nghị khen thưởng;

- Báo cáo tóm tắt thành tích của cá nhân, tập thể lập được thành tích.

3. Địa điểm nộp hồ sơ

Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc nộp hồ sơ qua dịch vụ bưu chính công ích đến Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh hoặc nộp trực tuyến trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC Thừa Thiên Huế. (https://dichvucong.thuathienhue.gov.vn) hoặc Cổng Dịch vụ công quốc gia (https://dichvucong.gov.vn)

Như vậy, để làm thủ tục đề nghị tặng thưởng Bằng khen cấp tỉnh về thành tích đối ngoại thì trình tự thực hiện được quy định như đã viện dẫn. Hồ sơ và địa điểm nộp hồ sơ được thực hiện như trên.

 

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 19.900.559
Lượt truy cập hiện tại 6.362