Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Chính phủ
Các Bộ, Ngành ở TW
Tỉnh ủy, UBND Tỉnh
Sở, Ban, Ngành
Để đề nghị tặng thưởng Bằng khen tỉnh cho hộ gia đình thì cần phải nộp hồ sơ gì? Thời gian giải quyết là bao lâu và phải đáp ứng những điều kiện gì?
Ngày cập nhật 08/05/2024

Anh Phạm Hữu P trú tại huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế hỏi: Để đề nghị tặng thưởng Bằng khen tỉnh cho hộ gia đình thì cần phải nộp hồ sơ gì? Thời gian giải quyết là bao lâu và phải đáp ứng những điều kiện gì?

 

Trả lời:

Thủ tục tặng thưởng Bằng khen của Bộ, ban, ngành, tỉnh cho hộ gia đình được ban hành theo Quyết định số 362/QĐ-UBND ngày 02 tháng 2 năm 2024 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế Công bố danh mục thủ tục hành chính được quy định tại Nghị định số 98/2023/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2023 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nội vụ tỉnh Thừa Thiên Huế quy định về thành phần hồ sơ, thời hạn giải quyết và yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục, như sau:

1.Thành phần hồ sơ

- Tờ trình đề nghị khen thưởng;

- Báo cáo thành tích của các trường hợp đề nghị khen thưởng có xác nhận của cấp trình khen thưởng;

- Biên bản xét khen thưởng của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng cấp trình khen thưởng;

2. Thời hạn giải quyết

Thẩm định hồ sơ khen thưởng và trình cấp có thẩm quyền trong thời hạn 25 ngày làm việc từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.

Sau khi nhận được quyết định khen thưởng của cấp có thẩm quyền khen thưởng, trong thời hạn 10 ngày làm việc, cơ quan trình khen thưởng sao, gửi quyết định khen thưởng cho các trường hợp được khen thưởng

3.Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính

Hộ gia đình gương mẫu chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, có đóng góp lớn về công sức, đất đai và tài sản cho địa phương, xã hội.

Như vậy, để đề nghị tặng thưởng Bằng khen của tỉnh cho hộ gia đình thì hồ sơ được quy định như đã viện dẫn. Thời hạn giải quyết và yêu cầu, điều kiện được thực hiện như trên.

 

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 19.900.036
Lượt truy cập hiện tại 6.073