Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Chính phủ
Các Bộ, Ngành ở TW
Tỉnh ủy, UBND Tỉnh
Sở, Ban, Ngành
Để đề nghị tặng thưởng Bằng khen của tỉnh về thành tích đột xuất thì cần phải nộp hồ sơ gì? Thời gian giải quyết là bao lâu và phải đáp ứng những điều kiện gì?
Ngày cập nhật 08/05/2024

Anh Nguyễn Thế T trú tại phường Xuân Phú, thành phố Huế hỏi: Để đề nghị tặng thưởng Bằng khen của tỉnh về thành tích đột xuất thì cần phải nộp hồ sơ gì? Thời gian giải quyết là bao lâu và phải đáp ứng những điều kiện gì?

 

Trả lời:

Thủ tục tặng thưởng Bằng khen của Bộ, ban, ngành, tỉnh về thành tích đột xuất được ban hành theo Quyết định số 362/QĐ-UBND ngày 02 tháng 2 năm 2024 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế Công bố danh mục thủ tục hành chính được quy định tại Nghị định số 98/2023/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2023 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nội vụ tỉnh Thừa Thiên Huế quy định về thành phần hồ sơ, thời hạn giải quyết và yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục, như sau:

1. Thành phần, số lượng hồ sơ

- Tờ trình đề nghị khen thưởng;

- Báo cáo tóm tắt thành tích của cá nhân, tập thể lập được thành tích hoặc cơ quan, tổ chức, đơn vị quản lý trực tiếp, trong đó ghi rõ hành động, thành tích, công trạng, quá trình công tác hoặc tóm tắt kết quả lập thành tích đối với khen thưởng thành tích có nội dung tối mật, tuyệt mật để đề nghị khen thưởng theo thủ tục đơn giản.

2. Thời hạn giải quyết

Người đứng đầu bộ, ban, ngành, tỉnh; người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị khen thưởng và đề nghị khen thưởng ngay sau khi cá nhân, tập thể lập được thành tích xuất sắc, đột xuất.

Sau khi nhận được quyết định khen thưởng của cấp có thẩm quyền khen thưởng, trong thời hạn 10 ngày làm việc, cơ quan trình khen thưởng sao, gửi quyết định khen thưởng cho các trường hợp được khen thưởng

3. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính

Chủ thể là tập thể, cá nhân có thành tích đột xuất được đề nghị khen thưởng.

Như vậy, để đề nghị tặng thưởng Bằng khen của tỉnh về thành tích đột xuất thì hồ sơ được quy định như đã viện dẫn. Thời hạn giải quyết và yêu cầu, điều kiện được thực hiện như trên.

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 19.900.517
Lượt truy cập hiện tại 6.332