Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Chính phủ
Các Bộ, Ngành ở TW
Tỉnh ủy, UBND Tỉnh
Sở, Ban, Ngành
Để đề nghị tặng thưởng Bằng khen của tỉnh về thành tích đột xuất thì trình tự thực hiện được quy định như thế nào?
Ngày cập nhật 08/05/2024

Bà Trần Thị T A trú tại huyện Nam Đông, tỉnh Thừa Thiên Huế hỏi: Để đề nghị tặng thưởng Bằng khen của tỉnh về thành tích đột xuất thì trình tự thực hiện được quy định như thế nào?

 

Trả lời:

Thủ tục tặng thưởng Bằng khen của Bộ, ban, ngành, tỉnh về thành tích đột xuất được ban hành theo Quyết định số 362/QĐ-UBND ngày 02 tháng 2 năm 2024 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế Công bố danh mục thủ tục hành chính được quy định tại Nghị định số 98/2023/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2023 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nội vụ tỉnh Thừa Thiên Huế quy định về trình tự như sau:

-  Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh tiếp nhận đề nghị khen thưởng của các đơn vị thực thuộc.

- Thẩm định hồ sơ, xin ý kiến các cơ quan liên quan, báo cáo Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh, tổng hợp trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố quyết định khen thưởng.

- Khi có Quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh thông báo Quyết định, viết bằng, đóng dấu và cấp phát cho đơn vị trình khen.

- Các trường hợp không được khen thưởng (không đúng đối tượng, không đủ tiêu chuẩn, không đủ hồ sơ hoặc vi phạm pháp luật), Ban Thi đua - Khen tỉnh thông báo đến các đơn vị trình khen biết.

Như vậy, để đề nghị tặng thưởng Bằng khen của tỉnh về thành tích đột xuất thì trình tự thực hiện được quy định như đã viện dẫn.

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 19.900.003
Lượt truy cập hiện tại 6.059