Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Chính phủ
Các Bộ, Ngành ở TW
Tỉnh ủy, UBND Tỉnh
Sở, Ban, Ngành
Để đề nghị tặng cờ thi đua của tỉnh theo chuyên đề thì cần phải nộp hồ sơ gì? Thời gian giải quyết là bao lâu và phải đáp ứng những điều kiện gì?
Ngày cập nhật 08/05/2024

Bà Nguyễn Thị L trú tại huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế hỏi: Để đề nghị tặng cờ thi đua của tỉnh theo chuyên đề thì cần phải nộp hồ sơ gì? Thời gian giải quyết là bao lâu và phải đáp ứng những điều kiện gì?

Trả lời :

Thủ tục tặng Cờ thi đua của Bộ, ban, ngành, tỉnh theo chuyên đề được ban hành theo Quyết định số 362/QĐ-UBND ngày 02 tháng 2 năm 2024 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế Công bố danh mục thủ tục hành chính được quy định tại Nghị định số 98/2023/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2023 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nội vụ tỉnh Thừa Thiên Huế quy định về thành phần hồ sơ, thời hạn giải quyết và yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục như sau:

1.Thành phần hồ sơ

- Tờ trình đề nghị xét tặng danh hiệu thi đua;

- Báo cáo thành tích của tập thể;

- Biên bản bình xét thi đua và kết quả bỏ phiếu của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng cấp trình khen thưởng;

Việc đề nghị tặng Cờ thi đua của bộ, ban, ngành, tỉnh cho tập thể dẫn đầu phong trào thi đua theo chuyên đề do bộ, ban, ngành, tỉnh phát động có thời gian thực hiện từ 03 năm trở lên khi tổng kết phong trào được thực hiện theo hướng dẫn của bộ, ban, ngành, tỉnh.

2. Thời hạn giải quyết

Thẩm định hồ sơ khen thưởng và trình cấp có thẩm quyền trong thời hạn 25 ngày làm việc từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.

Sau khi nhận được quyết định khen thưởng của cấp có thẩm quyền khen thưởng, trong thời hạn 10 ngày làm việc, cơ quan trình khen thưởng sao, gửi quyết định khen thưởng cho các trường hợp được khen thưởng.

3. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính

Danh hiệu cờ thi đua của Bộ, ban, ngành, tỉnh để tặng cho tập thể dẫn đầu phong trào thi đua theo chuyên đề do Bộ, ban, ngành, tỉnh phát động có thời gian thực hiện từ 03 năm trở lên khi tổng kết phong trào.

Như vậy, để đề nghị tặng cờ thi đua của tỉnh theo chuyên đề thì hồ sơ được quy định như đã viện dẫn. Thời hạn giải quyết và yêu cầu, điều kiện được thực hiện như trên.

 

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 19.899.602
Lượt truy cập hiện tại 5.859