Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Chính phủ
Các Bộ, Ngành ở TW
Tỉnh ủy, UBND Tỉnh
Sở, Ban, Ngành
Để đề nghị tặng danh hiệu "Tập thể lao động xuất sắc” thì phải đảm bảo những tiêu chuẩn gì?
Ngày cập nhật 08/05/2024

Ông Lý T trú tại thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế hỏi: Để đề nghị tặng danh hiệu "Tập thể lao động xuất sắc” thì phải đảm bảo những tiêu chuẩn gì?

 

Trả lời:

Thủ tục tặng danh hiệu "Tập thể lao động xuất sắc” được ban hành theo Quyết định số 362/QĐ-UBND ngày 02 tháng 2 năm 2024 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế Công bố danh mục thủ tục hành chính được quy định tại Nghị định số 98/2023/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2023 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nội vụ tỉnh Thừa Thiên Huế quy định yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục, cụ thể:

1. Danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc” để tặng hằng năm cho tập thể đạt các tiêu chuẩn sau đây:

a) Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao;

b) Tích cực tham gia phong trào thi đua thường xuyên, thiết thực, hiệu quả;

c) Có 100% cá nhân trong tập thể hoàn thành nhiệm vụ được giao, trong đó có ít nhất là 70% cá nhân đạt danh hiệu “Lao động tiên tiến”;

d) Có cá nhân đạt danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở”;

đ) Nội bộ đoàn kết, gương mẫu chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

2. Danh hiệu “Đơn vị quyết thắng” để tặng cho tập thể thuộc lực lượng vũ trang nhân dân đạt các tiêu chuẩn quy định tại các điểm a, b, d và đ khoản 1 Điều này, có 100% cá nhân trong tập thể hoàn thành nhiệm vụ được giao, trong đó có ít nhất là 70% cá nhân đạt danh hiệu “Chiến sĩ tiên tiến”.

Như vậy, để đề nghị tặng danh hiệu "Tập thể lao động xuất sắc” thì phải đảm bảo các điều kiện theo quy định nêu trên.

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 19.898.392
Lượt truy cập hiện tại 5.206