Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Chính phủ
Các Bộ, Ngành ở TW
Tỉnh ủy, UBND Tỉnh
Sở, Ban, Ngành
Sở Tư pháp tập huấn công tác xử lý vi phạm hành chính và theo dõi tình hình thi hành pháp luật tại địa bàn cấp huyện
Ngày cập nhật 01/04/2024

Thực hiện Kế hoạch số 405/KH-UBND ngày 15/12/2023 về theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh năm 2024, Kế hoạch số 406/KH-UBND ngày 15/12/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh về thực hiện công tác quản lý thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh năm 2024, Sở Tư pháp phối hợp với Ủy ban nhân dân các huyện: Nam Đông, Quảng Điền và thành phố Huế tổ chức Hội nghị tập huấn công tác xử lý vi phạm hành chính và theo dõi tình hình thi hành pháp luật. Hội nghị do đồng chí Nguyễn Thanh Sơn, Phó Giám đốc Sở Tư pháp chủ trì.

 

Tham dự lớp tập huấn, tại mỗi địa phương, có hơn 100 đại biểu là cán bộ, công chức trực tiếp thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến công tác quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn cấp huyện gồm: đại diện cơ quan Công an, Ban Chỉ huy quân sự; Trưởng phòng Tư pháp và cán bộ, công chức đầu mối làm công tác quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật; đại diện các phòng, ban chuyên môn trực thuộc; đại diện Lãnh đạo Ủy ban nhân dân các xã, phường; công chức Tư pháp - Hộ tịch; công chức Địa chính - Xây dựng; công chức Văn phòng - Thống kê, đại diện Lãnh đạo Công an và Chỉ huy trưởng Quân sự cấp xã và đại diện một số cơ quan khác phù hợp tình hình thực tế các địa phương (Đội quy tắc đô thị, ...)

Trong thời gian diễn ra Hội nghị, các báo cáo viên đã tập trung truyền đạt các nội dung chính liên quan đến công tác quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi tình hình thi hành pháp luật, cụ thể như: Những nội dung mới của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính; Nghị định số 118/2021/NĐ-CP ngày 23/12/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính; Các quy định về kiểm tra và xử lý kỷ luật trong thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính; Biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã, phường, thị trấn; Kỹ năng xây dựng và thực hiện kế hoạch theo dõi thi hành pháp luật; xây dựng báo cáo theo dõi thi hành pháp luật và xử lý vi phạm hành chính; Quy trình thực hiện xử phạt vi phạm hành chính; Một số khó khăn, vướng mắc và hướng dẫn xử lý trong thực thi pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính và kỹ năng, nghiệp vụ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật, ...

Nội dung tập huấn nhằm trang bị cho các học viên những kiến thức cơ bản và chuyên sâu về pháp luật xử lý vi phạm hành chính và theo dõi tình hình thi hành pháp luật. Tại Hội nghị các báo cáo viên và đại biểu cũng dành nhiều thời gian để cùng nhau trao đổi, thảo luận về những khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn áp dụng các quy định của pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính, theo dõi tình hình thi hành pháp luật, thông qua bài giảng các báo cáo viên đã đưa ra các giải pháp giải quyết tình huống cũng như giải pháp khác nhằm giúp công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật nói chung và theo dõi thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính nói riêng được thống nhất, đồng bộ.

Với sự phối hợp đồng bộ, hiệu quả và phù hợp với điều kiện thực tế của từng địa phương, Hội nghị đã được mục đích và yêu vầu đề ra là tập huấn một số nội dung quan trọng, cơ bản và chuyên sâu về xử phạt vi phạm hành chính và theo dõi tình hình thi hành pháp luật cho người làm công tác này tại cơ quan, đơn vị; góp phần triển khai, thực hiện có hiệu quả, đúng quy định Luật Xử lý vi phạm hành chính và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành cũng như nâng cao một bước năng lực, trình độ chuyên môn nghiệp vụ, đặc biệt là kỹ năng áp dụng pháp luật xử phạt vi phạm hành chính cho cán bộ, công chức thực thi pháp luật về xử lý vi phạm hành chính và các chức danh có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính trên địa bàn.

Theo Kế hoạch, đầu tháng 4, Sở sẽ tiến hành tập huấn công tác này cho đại diện Lãnh đạo; Chánh Thanh tra; cán bộ, công chức đầu mối làm công tác quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật tại các Sở, ban, ngành cấp tỉnh; các cơ quan Trung ương được tổ chức theo ngành dọc đóng trên địa bàn tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện (trừ các địa phương được tập huấn nêu trên)./.

 

Văn Hóa
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 19.898.303
Lượt truy cập hiện tại 5.159