Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Chính phủ
Các Bộ, Ngành ở TW
Tỉnh ủy, UBND Tỉnh
Sở, Ban, Ngành
Thông báo kết luận giao ban công tác tháng 5/2013
Ngày cập nhật 11/06/2013

Ngày 27/5/2013, Sở Tư pháp Thừa Thiên Huế tổ chức họp giao ban công tác tháng 5 do đồng chí Dương Quang Tương - Giám đốc Sở chủ trì với các đồng chí Phó Giám đốc; Trưởng phòng, Thủ trưởng các đơn vị sự nghiệp trực thuộc. Sau khi nghe Chánh Văn phòng báo cáo kết quả các mặt công tác tư pháp đạt được trong tháng, dự kiến nhiệm vụ trọng tâm tháng 6/2013 và ý kiến thảo luận của các Phó Giám đốc, Trưởng phòng, Thủ trưởng đơn vị, đồng chí Giám đốc Sở kết luận như sau:

Tháng 5/2013, nội dung công tác tư pháp đã triển khai, thực hiện, đạt được theo kế hoạch đề ra: Tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh báo cáo tổng kết Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2008 theo chỉ đạo của Bộ Tư pháp; thực hiện tự đánh giá, chấm điểm và báo cáo UBND tỉnh chỉ số cải cách hành chính của UBND tỉnh đối với lĩnh vực “Xây dựng và tổ chức thực hiện văn bản quy phạm pháp luật”; tiếp nhận thực hiện thẩm định văn bản quy phạm pháp luật; tham gia Đoàn kiểm tra của UBND tỉnh về kiểm soát, cải cách thủ tục hành chính tại thị xã Hương Thủy, Hương Trà và huyện Phú Vang; thành lập Đoàn kiểm tra và trực tiếp kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật do HĐND, UBND thị xã Hương Thủy ban hành năm 2012 và thông báo kết luận kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật tại HĐND, UBND huyện Phong Điền; gửi trưng cầu ý kiến của các Sở, ngành liên quan dự thảo Chỉ thị và Kế hoạch triển khai Nghị định số 16/2013/NĐ-CP của Chính phủ về rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật tại địa bàn tỉnh; tiếp tục trưng cầu các Sở, ngành về danh mục rà soát văn bản quy phạm pháp luật do UBND tỉnh ban hành năm 2011 và các văn bản ban hành trước đó đang còn hiệu lực pháp luật. Phối hợp Văn phòng UBND tỉnh tổ chức Hội nghị triển khai, phổ biến Luật phòng chống tác hại của thuốc lá, Luật Xuất bản, Luật Hợp tác xã, Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật luật sư; ban hành Kế hoạch số 372/KH-STP tổ chức lớp bồi dưỡng kiến thức pháp luật, tập huấn nghiệp vụ phổ biến, giáo dục pháp luật tại các huyện, thị xã, thành phố Huế và tổ chức Hội nghị Tọa đàm nâng cao hiệu quả hoạt động của Báo cáo viên pháp luật; dự thảo Chương trình thực hiện Quyết định số 09/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ quy định về chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở và Kế hoạch về điều tra, khảo sát thực trạng chấp hành pháp luật và nhu cầu hỗ trợ pháp lý của doanh nghiệp tại địa bàn tỉnh. Chỉ đạo, hướng dẫn Phòng Tư pháp huyện ALưới chỉ đạo UBND các xã, thị trấn triển khai thực hiện đăng ký khai sinh, đăng ký kết hôn và các việc hộ tịch khác cho người Lào được nhập quốc tịch Việt Nam năm 2012; triển khai Nghị định số 24/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật hôn nhân, gia đình về quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài và báo cáo Bộ Tư pháp một số vướng mắc trong việc thực hiện một số quy định của Nghị định số 24/2013/NĐ-CP của Chính phủ; tham mưu UBND tỉnh báo cáo Bộ Tư pháp về việc bổ sung số liệu trong công tác bồi thường của nhà nước năm 2012. Trình UBND tỉnh ban hành Kế hoạch tổng thể chiến lược phát triển hành nghề luật sư đến năm 2020, báo cáo kết quả thực hiện Đề án “Đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp” và góp ý dự thảo Quyết định thay thế Quyết định số 74/2009/QĐ-TTg về phí giám định tư pháp theo chỉ đạo của UBND tỉnh; thực hiện khảo sát đợt 2 về tổ chức, hoạt động tại một số Văn phòng luật sư, Công ty luật và Trung tâm tư vấn

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 7.846.251
Lượt truy cập hiện tại 391