F:\F_Portal\stp.hue.gov.vn\UploadFiles
Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Chính phủ
Các Bộ, Ngành ở TW
Tỉnh ủy, UBND Tỉnh
Sở, Ban, Ngành
PHÁP LUẬT XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC BÌNH ĐẲNG GIỚI
Ngày cập nhật 22/02/2022

1. Do không muốn chị N T H được tiến hành quy trình bổ nhiệm làm Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường P vì cho rằng phụ nữ không thể làm lãnh đạo, anh T V T là công chức công tác tại UBND phường PV đã có đăng nhiều bài viết lên facebook cá nhân có nội xúc phạm danh dự, nhân phẩm chị N T H để cản trở công tác bổ nhiệm chị N T H. Xin hỏi, hành vi của anh T V T  bị xử phạt vi phạm hành chính như thế nào?

Trả lời (có tính chất tham khảo)

Khoản 1 và điểm a Khoản 7 Điều 6 Nghị định số 125/2021/NĐ-CP ngày 28 tháng 12 năm 2021 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bình đẳng giới quy định phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

- Xúc phạm danh dự, nhân phẩm của người tự ứng cử, được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân, vào cơ quan lãnh đạo của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp vì định kiến giới;

- Xúc phạm danh dự, nhân phẩm nhằm cản trở việc bổ nhiệm người vào vị trí quản lý, lãnh đạo hoặc các chức danh chuyên môn vì định kiến giới;

- Cố ý tuyên truyền sai sự thật để cản trở người tự ứng cử, được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân, vào cơ quan lãnh đạo của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp vì định kiến giới;

- Cố ý tuyên truyền sai sự thật để cản trở việc bổ nhiệm người vào vị trí quản lý, lãnh đạo hoặc các chức danh chuyên môn vì định kiến giới.

- Biện pháp khắc phục hậu quả: Buộc xin lỗi công khai người bị xâm phạm (trừ trường hợp người bị xâm phạm có đơn không yêu cầu).

Như vậy, hành vi của anh T V T sẽ bị phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng. Đồng thời, anh T V T bị buộc xin lỗi công khai chị N T H (trừ trường hợp chị N T H có đơn không yêu cầu xin lỗi).

 

2. Chị  L T Y chuẩn bị được tiến hành quy trình bổ nhiệm làm Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã AN, huyện AL, vì cho rằng chị L T Y là phụ nữ không thể có đủ trình độ năng lực để bổ nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND xã A N, ông N A đã nhiều lần tung tin đồn chị  L T Y có hành vi dùng tiền chạy mới được lãnh đạo cho thực hiện quy trình bổ nhiệm. Xin hỏi, hành vi của ông N A bị xử phạt vi phạm hành chính như thế nào?

Trả lời (có tính chất tham khảo)

Khoản 1 và điểm a Khoản 7 Điều 6 Nghị định số 125/2021/NĐ-CP ngày 28 tháng 12 năm 2021 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bình đẳng giới quy định phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

- Xúc phạm danh dự, nhân phẩm của người tự ứng cử, được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân, vào cơ quan lãnh đạo của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp vì định kiến giới;

- Xúc phạm danh dự, nhân phẩm nhằm cản trở việc bổ nhiệm người vào vị trí quản lý, lãnh đạo hoặc các chức danh chuyên môn vì định kiến giới;

- Cố ý tuyên truyền sai sự thật để cản trở người tự ứng cử, được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân, vào cơ quan lãnh đạo của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp vì định kiến giới;

- Cố ý tuyên truyền sai sự thật để cản trở việc bổ nhiệm người vào vị trí quản lý, lãnh đạo hoặc các chức danh chuyên môn vì định kiến giới.

- Biện pháp khắc phục hậu quả: Buộc xin lỗi công khai người bị xâm phạm (trừ trường hợp người bị xâm phạm có đơn không yêu cầu).

Như vậy, hành vi của ông N A sẽ bị phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng. Đồng thời, ông N A bị buộc xin lỗi công khai chị L T Y (trừ trường hợp chị L T Y có đơn không yêu cầu xin lỗi).

 

3. Trước phiên bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ xã PC, huyện P, ông NVS là công chức UBND xã PC đã có hành vi vận động các đại biểu dự Đại hội nên bầu cho ứng viên là nam không nên bầu cho nữ. Xin hỏi hành vi của ông NVS bị xử phạt vi phạm hành chính như thế nào?

Trả lời (có tính chất tham khảo)

Khoản 2 Điều 6 Nghị định số 125/2021/NĐ-CP ngày 28 tháng 12 năm 2021 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bình đẳng giới quy định phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

- Xúi giục, lôi kéo người khác chỉ bỏ phiếu cho người thuộc một giới tính nhất định khi bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân, vào cơ quan lãnh đạo của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp vì định kiến giới;

- Xúi giục, lôi kéo người khác chỉ bỏ phiếu cho người thuộc một giới tính nhất định khi thực hiện các thủ tục lấy ý kiến về ứng cử viên để bổ nhiệm vào vị trí quản lý, lãnh đạo hoặc các chức danh chuyên môn vì định kiến giới.

Như vậy, hành vi của ông NVS sẽ bị xử phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng.

4. Vì không muốn bà Lê Thị L tự ứng cử làm đại biểu Hội đồng nhân dân phường PH, anh Nguyễn Hữu T là hàng xóm của bà Lê Thị L đã nhiều lần có hành vi chửi bới đe dọa bà Lê Thị L. Xin hỏi hành vi của anh Nguyễn Hữu T bị xử phạt vi phạm hành chính như thế nào?

Trả lời (có tính chất tham khảo)

Khoản 3 và điểm a, điểm b Khoản 7 Điều 6 Nghị định số 125/2021/NĐ-CP ngày 28 tháng 12 năm 2021 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bình đẳng giới quy định phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 7.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

- Xúi giục người khác trì hoãn, không cung cấp hoặc trì hoãn, không cung cấp đầy đủ, đúng thời hạn theo quy định các thông tin, tài liệu, mẫu hồ sơ nhằm cản trở người tự ứng cử, được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân, vào cơ quan lãnh đạo của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp vì định kiến giới;

- Xúi giục người khác trì hoãn hoặc trì hoãn thực hiện các thủ tục nhằm cản trở việc bổ nhiệm người vào vị trí quản lý, lãnh đạo hoặc các chức danh chuyên môn vì định kiến giới;

- Đe dọa dùng vũ lực hoặc uy hiếp tinh thần nhằm cản trở người tự ứng cử, được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân, vào cơ quan lãnh đạo của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp vì định kiến giới;

- Đe dọa dùng vũ lực hoặc uy hiếp tinh thần nhằm cản trở việc bổ nhiệm người vào vị trí quản lý, lãnh đạo hoặc các chức danh chuyên môn vì định kiến giới.

- Biện pháp khắc phục hậu quả: Buộc xin lỗi công khai người bị xâm phạm (trừ trường hợp người bị xâm phạm có đơn không yêu cầu). Buộc chịu mọi chi phí khám bệnh, chữa bệnh hợp lý trong trường hợp gây thiệt hại về sức khỏe, tinh thần cho người bị xâm phạm.

Như vậy, hành  vi của anh Nguyễn Hữu T bị phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 7.000.000 đồng đồng thời buộc xin lỗi công khai bà Lê Thị L (trừ trường hợp bà L có đơn không yêu cầu) và buộc chịu mọi chi phí khám bệnh, chữa bệnh hợp lý trong trường hợp gây thiệt hại về sức khỏe, tinh thần cho bà Lê Thị L.

 

5. Không muốn chị Nguyễn Thị H là em dâu mình được tiến hành quy trình bổ nhiệm làm Chánh Văn phòng UBND huyện X, ông Lê Văn N là công chức tại Ủy ban nhân dân huyện X đã nhiều lần có hành vi chửi bới đe dọa chị Nguyễn Thị H phải xin thôi bổ nhiệm. Xin hỏi hành vi của ông Lê Văn N bị xử phạt vi phạm hành chính như thế nào?

Trả lời (có tính chất tham khảo)

Khoản 3 và điểm a, điểm b Khoản 7 Điều 6 Nghị định số 125/2021/NĐ-CP ngày 28 tháng 12 năm 2021 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bình đẳng giới quy định phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 7.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

- Xúi giục người khác trì hoãn, không cung cấp hoặc trì hoãn, không cung cấp đầy đủ, đúng thời hạn theo quy định các thông tin, tài liệu, mẫu hồ sơ nhằm cản trở người tự ứng cử, được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân, vào cơ quan lãnh đạo của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp vì định kiến giới;

- Xúi giục người khác trì hoãn hoặc trì hoãn thực hiện các thủ tục nhằm cản trở việc bổ nhiệm người vào vị trí quản lý, lãnh đạo hoặc các chức danh chuyên môn vì định kiến giới;

- Đe dọa dùng vũ lực hoặc uy hiếp tinh thần nhằm cản trở người tự ứng cử, được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân, vào cơ quan lãnh đạo của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp vì định kiến giới;

- Đe dọa dùng vũ lực hoặc uy hiếp tinh thần nhằm cản trở việc bổ nhiệm người vào vị trí quản lý, lãnh đạo hoặc các chức danh chuyên môn vì định kiến giới.

- Biện pháp khắc phục hậu quả: Buộc xin lỗi công khai người bị xâm phạm (trừ trường hợp người bị xâm phạm có đơn không yêu cầu). Buộc chịu mọi chi phí khám bệnh, chữa bệnh hợp lý trong trường hợp gây thiệt hại về sức khỏe, tinh thần cho người bị xâm phạm.

Như vậy, hành  vi của ông Lê Văn N bị phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 7.000.000 đồng đồng thời buộc xin lỗi công khai chị Nguyễn Thị H (trừ trường hợp chị H có đơn không yêu cầu) và buộc chịu mọi chi phí khám bệnh, chữa bệnh hợp lý trong trường hợp gây thiệt hại về sức khỏe, tinh thần cho chị H.

 

6. Chị Nguyễn Thị B ở tại phường XP, thành phố H hỏi: Tôi là nữ, là Phó Trưởng phòng X Sở Y. Phòng tôi đang làm hiện đang khuyết chức danh Trưởng phòng và chỉ có tôi đủ điều kiện bổ nhiệm. Tuy nhiên lãnh đạo cơ quan quyết định điều động bổ nhiệm nam đồng nghiệp từ đơn vị khác sang giữ chức Trưởng phòng X vì cho rằng tôi là nữ vướng bận công việc gia đình, nghỉ thai sản… nên không đảm bảo tiêu chuẩn để bổ nhiệm. Cho tôi hỏi cơ quan quyết định như vậy đúng hay sai? Mức phạt cho hành vi này như thế nào?

Trả lời (có tính chất tham khảo)

Điểm đ Khoản 4 và điểm c Khoản 7 Điều 6 Nghị định số 125/2021/NĐ-CP ngày 28 tháng 12 năm 2021 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bình đẳng giới quy định phạt tiền từ 7.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

- Không thực hiện việc bổ nhiệm người vào vị trí quản lý, lãnh đạo hoặc các chức danh chuyên môn vì định kiến giới.

- Biện pháp khắc phục hậu quả: Buộc khôi phục lại quyền lợi hợp pháp của người bị xâm phạm.

Khoản 2 Điều 5 Nghị định số 125/2021/NĐ-CP ngày 28 tháng 12 năm 2021 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bình đẳng giới quy định: Mức phạt tiền quy định đối với các hành vi vi phạm hành chính tại Chương II Nghị định này được quy định áp dụng đối với cá nhân, trường hợp tổ chức có hành vi vi phạm hành chính như cá nhân thì mức phạt tiền bằng 02 lần mức phạt tiền đối với cá nhân.

Như vậy, cơ quan của chị Nguyễn Thị B sẽ bị phạt vi phạm hành chính từ 14.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng. Đồng thời phải thực hiện lại quy trình bổ nhiệm vị trí Trưởng phòng X đảm bảo tiêu chuẩn bổ nhiệm công bằng, hợp lý, đúng quy định và không định kiến giới.

 

7. Chị Lý Thị H được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân phường PH, Anh Nguyễn Văn D rất tức giận vì cho rằng chị H là nữ không làm được gì mà được giới thiệu ứng cử. Không bằng lòng với việc chị H là nữ mà hơn mình, anh D tìm cách để cản trở. Anh đã tự ý sửa chữa, làm sai lệch hồ sơ của chị H. Hành vi của anh đã bị phát hiện, xin hỏi hành vi của anh D có bị xử phạt vi phạm hành chính không? Nếu có, hình thức xử phạt như thế nào?

 

Trả lời (có tính chất tham khảo)

Khoản 4 và điểm c Khoản 7 Điều 6 Nghị định số 125/2021/NĐ-CP ngày 28 tháng 12 năm 2021 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bình đẳng giới quy định phạt tiền từ 7.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

- Dùng vũ lực cản trở người tự ứng cử, được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân, vào cơ quan lãnh đạo của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp vì định kiến giới;

- Dùng vũ lực cản trở việc bổ nhiệm người vào vị trí quản lý, lãnh đạo hoặc các chức danh chuyên môn vì định kiến giới;

- Tẩy xóa, sửa chữa làm sai lệch nội dung giấy tờ, văn bản hoặc ép buộc người khác tẩy xóa, sửa chữa làm sai lệch nội dung giấy tờ, văn bản nhằm cản trở người tự ứng cử, được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân, vào cơ quan lãnh đạo của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp vì định kiến giới;

- Tẩy xóa, sửa chữa làm sai lệch nội dung giấy tờ, văn bản hoặc ép buộc người khác tẩy xóa, sửa chữa làm sai lệch nội dung giấy tờ, văn bản nhằm cản trở việc bổ nhiệm người vào vị trí quản lý, lãnh đạo hoặc các chức danh chuyên môn vì định kiến giới;

- Không thực hiện việc bổ nhiệm người vào vị trí quản lý, lãnh đạo hoặc các chức danh chuyên môn vì định kiến giới.

- Biện pháp khắc phục hậu quả: Buộc khôi phục lại quyền lợi hợp pháp của người bị xâm phạm.

Như vậy, hành vi của anh D bị phạt tiền từ 7.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng; đồng thời buộc anh D phải khôi phục lại hồ sơ của chị H mà anh đã tự ý sửa chữa, làm sai lệch.

 

8. Chị Hoàng Thị X đang làm hồ sơ để xin nhập học tại trường Cao đẳng nghề M, Trường đã không tiếp nhận hồ sơ xin nhập học của chị vì lý do chị mới sinh con. Chị X muốn biết việc từ chối cho chị nhập học của Trường Cao đẳng nghề M có bị xử phạt vi phạm hành chính không?

Trả lời (có tính chất tham khảo)

Khoản 4 và Khoản 7 Điều 9 Nghị định số 125/2021/NĐ-CP ngày 28 tháng 12 năm 2021 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bình đẳng giới quy định phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

- Vận động, ép buộc có tổ chức nhiều người nghỉ học vì lý do giới tính;

- Từ chối tuyển sinh đối với người có đủ điều kiện vào các khóa đào tạo, bồi dưỡng vì lý do giới tính hoặc do việc mang thai, sinh con, nuôi con nhỏ.

- Biện pháp khắc phục hậu quả: Buộc khôi phục quyền lợi hợp pháp của người bị xâm phạm.

Khoản 2 Điều 5 Nghị định số 125/2021/NĐ-CP ngày 28 tháng 12 năm 2021 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bình đẳng giới quy định: Mức phạt tiền quy định đối với các hành vi vi phạm hành chính tại Chương II Nghị định này được quy định áp dụng đối với cá nhân, trường hợp tổ chức có hành vi vi phạm hành chính như cá nhân thì mức phạt tiền bằng 02 lần mức phạt tiền đối với cá nhân.

Như vậy, Trường Cao đẳng nghề M bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng. Đồng thời, còn buộc khôi phục quyền lợi hợp pháp đã bị xâm phạm do hành vi của trường M gây ra đối với chị X.

9. Công ty Cổ phần Taxi ML tuyển nhân viên làm việc chạy xe taxi của công ty. Chị Trần Thị N đến nộp hồ sơ xin vào làm, nhưng bị công ty từ chối nhận hồ sơ vì chị là nữ, làm việc thời gian rồi sinh con, nuôi con nhỏ ảnh hưởng đến công việc. Chị N muốn biết hành vi của công ty có bị xử phạt vi phạm hành chính không? Hình thức xử phạt như thế nào?

Trả lời (có tính chất tham khảo)

Khoản 2 và Khoản 5 Điều 8 Nghị định số 125/2021/NĐ-CP ngày 28 tháng 12 năm 2021 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bình đẳng giới quy định phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

- Phân biệt đối xử về giới trong bảo đảm an toàn lao động, vệ sinh lao động;

- Ép buộc hoặc nghiêm cấm người khác lựa chọn việc làm, nơi làm việc, nghề nghiệp vì định kiến giới;

- Phân biệt đối xử về giới trong phân công công việc dẫn đến chênh lệch về thu nhập;

- Từ chối tuyển dụng hoặc tuyển dụng hạn chế người lao động thuộc một giới tính nhất định.

- Biện pháp khắc phục hậu quả: Buộc khôi phục quyền lợi hợp pháp của người bị xâm phạm.

Khoản 2 Điều 5 Nghị định số 125/2021/NĐ-CP ngày 28 tháng 12 năm 2021 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bình đẳng giới quy định: Mức phạt tiền quy định đối với các hành vi vi phạm hành chính tại Chương II Nghị định này được quy định áp dụng đối với cá nhân, trường hợp tổ chức có hành vi vi phạm hành chính như cá nhân thì mức phạt tiền bằng 02 lần mức phạt tiền đối với cá nhân.

Như vậy, căn cứ quy định trên, hành vi của Công ty cổ phần taxi ML bị phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng. Ngoài ra, còn buộc còn buộc khôi phục quyền lợi hợp pháp đã bị xâm phạm do hành vi của Công ty đã gây ra cho chị N.

 

10. Chị Hoàng Thị C hiện đang tham gia công trình nghiên cứu biến đổi địa chất tại Tây Nguyên. Anh Nguyễn Hữu H là lãnh đạo cơ quan chị đang công tác cho rằng chị là phụ nữ vướng bận chăm lo gia đình, con cái,… không đủ khả năng tham gia công tác khảo sát dài ngày tại các vùng sâu, vùng xa ở Tây Nguyên, nên những nghiên cứu, khảo sát quan trọng chỉ dành cho nam. Chị C nhiều lần xin được tham gia nhưng anh H vẫn không đồng ý. Chị C muốn biết, hành vi của anh H có vi phạm hành chính về bình đẳng giới hay không? Nếu có hình thức xử phạt như thế nào?

Trả lời (có tính chất tham khảo)

Khoản 3 và Điểm b Khoản 6 Điều 10 Nghị định số 125/2021/NĐ-CP ngày 28 tháng 12 năm 2021 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bình đẳng giới quy định phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 7.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

- Dùng vũ lực cản trở người khác tham gia hoạt động khoa học, công nghệ vì lý do giới tính;

- Không cho người khác tham gia hoạt động khoa học, công nghệ vì lý do giới tính.

- Biện pháp khắc phục: Buộc khôi phục quyền lợi hợp pháp của người bị xâm phạm.

Như vậy, căn cứ các quy định trên, hành vi của anh H bị phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 7.000.000 đồng. Ngoài ra, anh H buộc phải khôi phục quyền lợi hợp pháp đã bị xâm phạm do hành vi của anh H gây ra đối với chị C.

11. Chị Hoàng Thị Ngân trú tại xã LS, huyện PL hỏi: Ông Nguyễn Văn N là hàng xóm tôi sinh ra 4 người con, gồm 3 trai và 01 gái đang độ tuổi đi học, với suy nghĩ con gái thì chỉ cần lấy chồng là được, nên ông Nguyễn Văn N chỉ cho 3 con trai đi học, còn bắt cháu Nguyễn Thị L con gái ông N phải ở nhà làm nông và nội trợ phụ gia đình. Xin hỏi hành vi của ông Nguyễn Văn N có bị xử phạt hành chính hay không?

Trả lời (có tính chất tham khảo)

Khoản 3 và Điểm a Khoản 7 Điều 9 Nghị định số 125/2021/NĐ-CP ngày 28 tháng 12 năm 2021 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bình đẳng giới quy định:

- Phạt tiền Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng đối với hành vi vận động, ép buộc người khác nghỉ học vì lý do giới tính.

- Biện pháp khắc phục: Buộc khôi phục quyền lợi hợp pháp của người bị xâm phạm.

Như vậy, căn cứ quy định trên ông Nguyễn Văn N bị phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng. Ngoài ra, buộc phải khôi phục quyền lợi hợp pháp của cháu Nguyễn Thị L, cho cháu được đi học.

 

12. Chị Trịnh Thị Hồng kết hôn với anh Hoàng Văn Nhật và có 3 người con trai. Anh Nhật và chị Hồng có tài sản chung là diện tích đất 200m2, anh Nhật chỉ muốn để lại cho con trai đầu vì cho rằng con trai đầu phải ở với vợ chồng anh và lo hương khói. Chị Hồng không đồng ý, muốn chia cho cả 3 người con, vì con nào cũng là con của anh chị. Chồng chị không cho chị tham gia định đoạt tài sản và nói rằng việc này chỉ để mình anh được quyết chị là phụ nữ chỉ lo bếp núc. Vậy hành vi của anh Nhật có bị xử phạt vi phạm hành chính hay không?

Trả lời (có tính chất tham khảo)

Khoản 2 Điều 13 Nghị định số 125/2021/NĐ-CP ngày 28 tháng 12 năm 2021 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bình đẳng giới quy định phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 7.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

- Đe dọa dùng vũ lực hoặc uy hiếp tinh thần nhằm cản trở thành viên trong gia đình có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật tham gia định đoạt tài sản thuộc sở hữu chung của hộ gia đình vì lý do giới tính;

- Áp đặt việc thực hiện lao động gia đình, sử dụng biện pháp tránh thai, triệt sản như là trách nhiệm của thành viên trong gia đình thuộc một giới nhất định.

Khoản 5 Điều 13 Nghị định số 125/2021/NĐ-CP ngày 28 tháng 12 năm 2021 của Chính phủ quy định biện pháp khắc phục hậu quả:

- Buộc xin lỗi công khai người bị xâm phạm

-  Buộc chịu mọi chi phí khám bệnh, chữa bệnh hợp lý trong trường hợp gây thiệt hại về sức khỏe, tinh thần cho người bị xâm phạm;

- Buộc khôi phục quyền lợi hợp pháp của người bị xâm.

Như vậy, căn cú quy định trên hành vi của anh Nhật bị phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 7.000.000 đồng. Ngoài ra, buộc thực hiện biện pháp khắc phục như đã nêu trên.

 

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 11.648.208
Lượt truy cập hiện tại 5.204