Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Chính phủ
Các Bộ, Ngành ở TW
Tỉnh ủy, UBND Tỉnh
Sở, Ban, Ngành
Kế hoạch thực hiện Đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp năm 2022
Ngày cập nhật 10/02/2022

Ngày 28 tháng 01 năm 2022, Ban Chỉ đạo Đề án 250 ban hành Kế hoạch số 08/KH-BCĐ về việc triển khai thực hiện Đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế (gọi tắt là Đề án 250) năm 2022.

 

Kế hoạch nhằm đổi mới hoạt động giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh, đáp ứng nhu cầu giám định của các cơ quan tiến hành tố tụng và cá nhân, tổ chức khi có yêu cầu; đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động giám định tư pháp; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước đối với công tác giám định tư pháp ở địa phương.

Để thực hiện mục tiêu trên, Kế hoạch đề ra một số nhiệm vụ cụ thể sẽ triển khai trong năm 2022 như sau:

- Rà soát, kiện toàn Tổ thư ký giúp việc Ban Chỉ đạo Đề án 250.

- Tổ chức họp Ban Chỉ đạo và Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo, đánh giá việc thực hiện Đề án trong năm 2021 và phân công trách nhiệm triển khai Kế hoạch thực hiện Đề án 250 năm 2022.

- Quán triệt các chương trình, kế hoạch triển khai thực hiện; thông tin, tuyên truyền, phổ biến các quy định pháp luật về giám định tư pháp nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, người dân, tổ chức về công tác giám định tư pháp

- Hoàn thiện thể chế về giám định tư pháp bảo đảm đầy đủ, đồng bộ, khả thi, phù hợp với tình hình mới. Chủ động rà soát, đánh giá các quy định hiện hành về giám định tư pháp; tham gia ý kiến, góp ý hoàn thiện quy định về quy chuẩn chuyên môn, quy trình giám định trong các lĩnh vực giám định tư pháp (khi có yêu cầu). Thường xuyên rà soát các văn bản quy phạm pháp luật do HĐND, UBND ban hành trong lĩnh vực giám định tư pháp, kịp thời phát hiện các vướng mắc, bất cập để tham mưu sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới cho phù hợp.

- Xây dựng Kế hoạch và tổ chức kiểm tra việc thực hiện Đề án 250 tại Sở Xây dựng.

- Bồi dưỡng nghiệp vụ giám định tư pháp, nâng cao năng lực đội ngũ người giám định tư pháp. Cử giám định viên tư pháp, người giám định tư pháp theo vụ việc, đại điện các tổ chức giám định theo vụ việc, công chức quản lý nhà nước về giám định tư pháp tham gia các lớp bồi dưỡng do Trung ương tổ chức; tổ chức lớp bồi dưỡng tại địa phương,...

- Đề xuất đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện phục vụ, đảm bảo đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

- Rà soát đội ngũ giám định viên tư pháp, công bố danh sách người giám định tư pháp theo vụ việc, tổ chức giám định tư pháp theo vụ việc./.

 

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 11.507.276
Lượt truy cập hiện tại 5.169