Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Chính phủ
Các Bộ, Ngành ở TW
Tỉnh ủy, UBND Tỉnh
Sở, Ban, Ngành
Công văn đề nghị tham gia ý kiến đối với Thông tư hướng dẫn vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành Tư pháp và định mức biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức thuộc ngành Tư pháp
Ngày cập nhật 15/07/2021

Thực hiện Công văn số 2285/BTP-TCCB ngày 13 tháng 7 năm 2021 của Bộ Tư pháp về đề nghị cho ý kiến đối với Thông tư hướng dẫn vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành Tư pháp và định mức biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức thuộc ngành Tư pháp, Sở Tư pháp đề nghị quý cơ quan, địa phương tham gia góp ý hồ sơ dự thảo Thông tư hướng dẫn vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành Tư pháp và định mức biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức thuộc ngành Tư pháp.

 

Hồ sơ dự thảo Thông tư được gửi kèm Công văn này, đồng thời được đăng tải trên Trang thông tin điện tử Sở Tư pháp (mục Niêm yết - Thông báo).

Văn bản góp ý của quý cơ quan, đơn vị xin gửi về Sở Tư pháp trước ngày 19/7/2021 và qua địa chỉ thư điện tử: ntxnhi.stp@thuathienhue.gov.vn để kịp thời tổng hợp, báo cáo Bộ Tư pháp đảm bảo thời gian quy định.

Rất mong sự quan tâm, phối hợp của quý cơ quan, địa phương./.

 

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 8.264.587
Lượt truy cập hiện tại 2.471