Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Chính phủ
Các Bộ, Ngành ở TW
Tỉnh ủy, UBND Tỉnh
Sở, Ban, Ngành
Thông báo kết quả điểm phỏng vấn tuyển dụng viên chức vào làm việc tại Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước năm 2021
Ngày cập nhật 08/07/2021

Căn cứ Kế hoạch số 740/KH-STP ngày 27 tháng 4 năm 2021 của Sở Tư pháp về tuyển dụng viên chức vào làm việc tại Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước, đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Tư pháp năm 2021

Căn cứ Quyết định số 89/QĐ-STP ngày 04 tháng 6 năm 2021 của Sở Tư pháp về thành lập  Hội đồng tuyển dụng viên chức vào làm việc tại Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước năm 2021;

Căn cứ kết quả phỏng vấn tuyển dụng viên chức ngày 06 tháng 7 năm 2021.

Hội đồng tuyển dụng viên chức vào làm việc tại Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước năm 2021 thông báo kết quả điểm phỏng vấn tuyển dụng viên chức đối với 02 thí sinh tham dự kỳ tuyển dụng viên chức năm 2021 (đính kèm theo)

 Hội đồng tuyển dụng viên chức thông báo để cơ quan, đơn vị và cá nhân được biết

 

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 8.264.304
Lượt truy cập hiện tại 2.401