Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Chính phủ
Các Bộ, Ngành ở TW
Tỉnh ủy, UBND Tỉnh
Sở, Ban, Ngành
Công văn 1035/STP-BTTP ngày 10/6/2021 V/v đề nghị tham gia ý kiến đối với dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính
Ngày cập nhật 10/06/2021

Thực hiện Công văn số 4869/UBND-TĐKT ngày 08/6/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về triển khai góp ý dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính. Sở Tư pháp đề nghị quý cơ quan, đơn vị, địa phương tham gia góp ý hồ sơ dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính (thay thế Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19/7/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính và Nghị định số 97/2017/NĐ-CP ngày 18/8/2017 của Chính phủ).

Hồ sơ dự thảo Nghị định (gồm: dự thảo Tờ trình; dự thảo Nghị định) được gửi kèm Công văn này, đồng thời được đăng tải trên Trang thông tin điện tử Sở Tư pháp (mục Niêm yết - Thông báo). Văn bản góp ý của quý cơ quan, đơn vị xin gửi về Sở Tư pháp trước ngày 14/6/2021 và qua địa chỉ thư điện tử: nvhoa.stp@thuathienhue.gov.vn để kịp thời tổng hợp tham mưu trình Ủy ban nhân dân tỉnh đảm bảo thời gian quy định. Trường hợp cần biết thêm thông tin, xin liên hệ với đồng chí Nguyễn Văn Hóa, số điện thoại: 0234.3935327 hoặc 0935.771.399). Rất mong sự quan tâm, phối hợp của quý cơ quan, địa phương./.

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 8.264.578
Lượt truy cập hiện tại 2.469