Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Chính phủ
Các Bộ, Ngành ở TW
Tỉnh ủy, UBND Tỉnh
Sở, Ban, Ngành
Đảng bộ Sở Tư pháp tổ chức thành công Đại hội lần thứ X, nhiệm kỳ 2020-2025
Ngày cập nhật 04/06/2020

Trong hai ngày, 01-02/6/2020, Đảng bộ Sở Tư pháp đã tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ Sở lần thứ X, nhiệm kỳ 2020-2025 với sự tham dự đông đủ của 51 đảng viên thuộc Đảng bộ. Đồng chí Cao Ngọc Dũng – Phó Bí thư Đảng ủy Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp đã đến dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội.

 

Qua báo cáo chính trị của Đại hội, đồng chí Cao Ngọc Dũng – Phó Bí thư Đảng ủy Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp ghi nhận, đánh giá cao những kết quả mà Đảng bộ Sở Tư pháp đạt được trong nhiệm kỳ qua. Các chỉ tiêu, nhiệm vụ trọng tâm đề ra trong nhiệm kỳ cơ bản hoàn thành. Đảng bộ đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo cán bộ, đảng viên đề cao trách nhiệm, nỗ lực phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ chính trị; tích cực, chủ động nghiên cứu, đề xuất, tham mưu triển khai kịp thời, đồng bộ các mặt công tác với chất lượng, hiệu quả cao.

Công tác xây dựng, thẩm định văn bản quy phạm pháp luật đảm bảo tiến độ thực hiện, đúng quy trình, trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật. Trong nhiệm kỳ, đã chủ trì soạn thảo, tham mưu trình UBND tỉnh ban hành 27 văn bản quy phạm pháp luật; thực hiện thẩm định 534 dự thảo văn bản quy phạm pháp luật; đã góp ý 1.179 dự thảo văn bản. Kiểm tra 672 văn bản quy phạm pháp luật, xử lý văn bản theo thẩm quyền và tự kiểm tra 100% văn bản; thực hiện rà soát định kỳ và theo chyên đề 3.479 văn bản quy phạm pháp luật. Công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp luôn  chú trọng thực hiện bằng nhiều hình thức. Trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, chủ động nghiên cứu, đổi mới phương pháp, hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh, trong nhiệm kỳ, đã triển khai hơn 90 văn bản pháp luật mới; thường xuyên phối hợp với các ngành, các cấp để phổ biến giáo dục pháp luật cho các nhóm đối tượng. Công tác quản lý nhà nước về hộ tịch, chứng thực, quốc tịch, lý lịch tư pháp tiếp tục đẩy mạnh thực hiện, tập trung nâng cao chất lượng và giải quyết được khối lượng lớn nhu cầu của người dân, doanh nghiệp trong các lĩnh vực này theo hướng đơn giản hoá thủ tục hành chính, từng bước hiện đại hoá, tạo thuận lợi cho người dân cũng như đáp ứng tốt hơn yêu cầu quản lý của cơ quan nhà nước. Đã lập 38.010  Phiếu lý lịch tư pháp, tỷ lệ đúng hạn từ 95-98%; cập nhật việc tiếp nhận thông tin trên phần mềm đối với 31.281 thông tin lý lịch tư pháp; tham mưu giải quyết cho 17 trường hợp là người di cư tự do, kết hôn không giá thú hiện cư trú trên địa bàn huyện A Lưới được nhập quốc tịch Việt Nam. Công tác bổ trợ tư pháp từng bước đi vào nề nếp, các tổ chức hành nghề luật sư, hành nghề công chứng; các tổ chức đấu giá chuyên nghiệp thực hiện vụ việc, bán đấu giá tài sản theo quy định của pháp luật đáp ứng tốt hơn nhu cầu của tổ chức, cá nhân và phát triển kinh tế xã hội của tỉnh; hoạt động giám định tư pháp cơ bản đáp ứng yêu cầu của cá nhân, tổ chức và cơ quan tiến hành tố tụng. Hoạt động trợ giúp pháp lý có những chuyển biến tích cực, công tác trợ giúp pháp lý lưu động tại các vùng sâu, vùng xa, đồng bào dân tộc thiểu số được chú trọng, góp phần nâng cao nhận thức và hiểu biết pháp luật, ý thức tôn trọng và chấp hành pháp luật của người dân. Công tác tổ chức xây dựng ngành được xác định là nhiệm vụ trọng tâm, đã tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quyết định tổ chức lại các phòng chuyên môn nghiệp vụ thuộc Sở (Sở Tư pháp hiện có 10 phòng, đơn vị thuộc Sở, đã giảm 01 phòng chuyên môn so với trước đây); xây dựng phương án tự chủ tài chính hoàn toàn đối với 02 đơn vị sự nghiệp thuộc Sở là Phòng Công chứng số 1 và số 2. Tham mưu UBND tỉnh phê duyệt đề án vị trí việc làm, danh mục vị trí việc làm của các đơn vị thuộc Sở; thực hiện tinh giản biên chế đảm bảo theo đề án đã phê duyệt (đã tinh giản 23 biên chế);...

Với những nỗ lực trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, năm 2016, Sở Tư pháp dẫn đầu vị trí trong bảng xếp hạng cải cách hành chính các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh; năm 2018, Sở Tư pháp xếp hạng A, được Bộ Tư pháp tặng Cờ Thi đua. Năm 2019, Sở Tư pháp Thừa Thiên Huế tiếp tục được Bộ Tư pháp xếp hạng A (tăng 9 bậc so với năm 2018, từ vị trí 30/63 lên vị trí 21/63 tỉnh, thành), chỉ số cải cách hành chính tăng 3 bậc xếp vị trí thứ 4/21 (năm 2018 xếp vị trí thứ 7/21); kết quả đánh giá chất lượng hoạt động của các cơ quan, đơn vị xếp vị trí thứ 2/21 các Sở, ngành.

Ngoài nhiệm vụ chính trị, công tác quốc phòng, an ninh và công tác xây dựng Đảng có những chuyển biến tích cực. Việc học tập, làm theo tấm gương, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh đã có chuyển biến mạnh mẽ từ học tập sang làm theo. Việc đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên, nhận xét đánh giá cán bộ, công chức bảo đảm chặt chẽ, đúng quy định và từng bước đưa các công tác này đi vào nề nếp. Công tác phát triển đảng viên mới đạt và vượt so với Nghị quyết Đại hội IX đề ra. Hoạt động các đoàn thể đã có nhiều tiến bộ, có chất lượng với nhiều nội dung phong phú, thiết thực, nhiều năm liền được các đoàn thể cấp trên công nhận đạt danh hiệu cao nhất.

Bên cạnh kết quả đạt được, Đại hội đã thẳng thắn nhìn nhận, đánh giá khuyết điểm trong từng lĩnh vực, nhiệm vụ cụ thể và tìm ra nguyên nhân, như: Thể chế pháp luật một số lĩnh vực có vướng mắc đang trong quá trình sửa đổi, hoàn thiện; một số văn bản chưa ban hành kịp thời để có cơ sở pháp lý cho địa phương thực hiện thống nhất; kinh phí, điều kiện bảo đảm triển khai công việc trong một số lĩnh vực còn hạn chế; vai trò tham mưu của cán bộ, đảng viên chưa được kịp thời, một số việc còn chậm, công tác phối hợp giữa các phòng, đơn vị với nhau trong một số trường hợp chưa được thực hiện đầy đủ, chưa hiệu quả; năng lực, nhận thức của một số cán bộ, đảng viên chưa theo kịp yêu cầu, nhiệm vụ mới; chưa chủ động nghiên cứu đổi mới nội dung, phương thức thực hiện nhiệm vụ; chưa thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện, học tập nâng cao trình độ, năng lực.

Trên cơ sở đánh giá tổng quát kết quả thưc hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2015-2020, dự báo tình hình trong nước và thế giới trong thời gian tới, Đại hội thống nhất xác định mục tiêu, phương hướng trong 05 năm tới là “Tăng cường xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh. Phát huy ý chí, sức mạnh đoàn kết cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, ngườ lao động. Đổi mới phương thức chỉ đạo, điều hành; chủ động, sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ. Lãnh đạo hoàn thành xuất sắc công tác tư pháp, góp phần xây dựng Thừa Thiên Huế thành thành phố trực thuộc Trung ương”.

Đảng bộ phấn đấu thực hiện tốt các chỉ tiêu chủ yếu, như: 100% công chức, viên chức, người lao động đạt danh hiệu Lao động tiên tiến trở lên; phấn đấu 100% đảng viên và quần chúng tham gia học tập đầy đủ các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước liên quan đến công tác chuyên môn và các chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Đảng bộ và các Chi bộ trực thuộc hàng năm tiếp tục phát huy, phấn đấu đạt hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; 100% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ; 100% cán bộ, đảng viên được bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh; 70% cán bộ, đảng viên được bồi dưỡng, nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ; trong nhiệm kỳ, kết nạp 08-10 đảng viên mới; trong nhiệm kỳ Đảng ủy thực hiện 10 – 12 cuộc kiểm tra, giám sát, Ủy ban Kiểm tra thực hiện 8 – 10 cuộc kiểm tra, giám sát; tập thể Sở Tư pháp được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng nhì; các đoàn thể Công đoàn, Đoàn Thanh niên Cộng sản HCM, Hội Cựu chiến binh đạt hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; Cơ quan Sở, các đơn vị sự nghiệp trực thuộc đạt chuẩn văn hoá.

Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành Đảng bộ khóa X, nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 09 đồng chí đủ tiểu chuẩn, năng lực, phẩm chất để thực hiện nhiệm vụ./.

 

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 8.284.658
Lượt truy cập hiện tại 6.194