Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Chính phủ
Các Bộ, Ngành ở TW
Tỉnh ủy, UBND Tỉnh
Sở, Ban, Ngành
Hội Cựu chiến binh tỉnh Thừa Thiên Huế quan tâm công tác phổ biến pháp luật cho hội viên
Ngày cập nhật 17/01/2020

Tổng kết công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2019 của Hội Cựu chiến binh tỉnh Thừa Thừa Huế (ngày 14/01/2020) đã ghi nhận những kết quả tích cực trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật của Hội, góp phần quan trọng vào việc nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật cho hội viên và người dân.

 

Với sự tích cực, chủ động trong xây dựng kế hoạch và các văn bản triển khai thực hiện phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2019, công tác phổ biến, giáo dục pháp luật của Hội Cựu chiến binh được triển khai bài bản, nề nếp. Toàn thể hội viên Hội Cựu chiến binh toàn tỉnh được phổ biến, giáo dục pháp luật gắn với học tập, quán triệt các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng và Nhà nước, đặc biệt là Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; công tác giám sát, phản biện xã hội, tổ chức – chính sách. Hội thường xuyên bám sát địa bàn, nắm bắt tình hình dư luận xã hội, tình hình địa bàn, nhất là các trọng điểm, nhạy cảm, phức tạp về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội để tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành nghiêm pháp luật, không để kể xấu lợi dụng kích động.

 Trong năm qua, Hội đặc biệt chú trọng tổ chức hưởng ứng “Ngày pháp luật” trong toàn thể hội viên với nhiều hoạt động tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho 1.080 lượt người. Thực hiện tư vấn, trợ giúp pháp lý cho 38 cựu chiến binh hoàn thiện hồ sơ hưởng chế độ, chính sách liên quan; 214 Cựu chiến binh tham gia hòa giải 67 vụ việc mâu thuẫn trong nhân dân; 135 Cựu chiến binh tham gia cảm hóa giáo dục 35 vụ với 98 đối tượng lầm lỗi tại cộng đồng; tham gia giám sát quy chế dân chủ cơ sở với 176 lượt. Phối hợp với các cơ quan, tổ chức trong bảo vệ trật tự trị an ở địa bàn cấp xã; tổ chức 55 buổi nói chuyện, giáo dục chính trị tư tưởng cho đoàn viên thanh niên các trường học; gương mẫu, tích cực trong tham gia các phong trào ở cơ sở, đặc biệt là phong trào “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020”, Đề án Ngày Chủ nhật xanh “Hãy hành động để Thừa Thiên Huế thêm Xanh – Sạch – Sáng”…

Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật của Hội không chỉ giúp hội viên mà còn thế hệ thanh niên giữ vững lập trường chính trị tư tưởng, đấu tranh chống mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, quan điểm sai trái chống lại đường lối, chính sách của Đảng, của Nhà nước, góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn ở cơ sở.

Qua hội nghị tổng kết, Hội chú trọng giải pháp về công tác tổ chức và đầu mối quản lý nhằm bảo đảm hiệu quả của các hoạt động. Công tác xây dựng đội ngũ Báo cáo viên, Tuyên truyền viên được chú trọng từ khâu thành lập, thường xuyên củng cố, kiện toàn và quan tâm bồi dưỡng nghiệp vụ để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Đối với các hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, Hội giao trách nhiệm cho người đứng đầu trong quản lý, tổ chức, nắm bắt đầy đủ thành phần, thông tin liên quan để bảo đảm số lượng và chất lượng các đợt tuyên truyền, tập huấn. Với cách làm này, các hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật của Hội luôn đảm bảo được sự tham gia đầy đủ, chất lượng trong bối cảnh không ít hội nghị luôn có tình trạng “thưa dần”.

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 7.846.251
Lượt truy cập hiện tại 315