Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Chính phủ
Các Bộ, Ngành ở TW
Tỉnh ủy, UBND Tỉnh
Sở, Ban, Ngành
Sở Tư pháp ký kết giao ước thi đua Khối Nội chính tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2020
Ngày cập nhật 17/01/2020

Ngày 15 tháng 01 năm 2020 tại Cục Hải quan tỉnh Thừa Thiên Huế, đại diện Lãnh đạo các đơn vị thuộc Khối thi đua Nội chính đã ký kết giao ước thi đua năm 2020, gồm: Cục Hải quan (Trưởng khối); Trại giam Bình Điền (Phó khối); Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Công an tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Thanh tra tỉnh, Cục Thi hành án dân sự tỉnh, Trại giam Bình Điền. Đồng chí Nguyễn Văn Hưng -Phó Giám đốc Sở - đại diện Sở Tư pháp tham dự và ký kết giao ước

Với khẩu hiệu thi đua "Đoàn kết - kỷ cương - đổi mới – hiệu quả", các cơ quan Nội chính tỉnh nỗ lực, phấn đấu thực hiện tốt nội dung, chỉ tiêu thi đua: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị; quán triệt và thực hiện nghiêm túc đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí; nâng cao chất lượng, hiệu quả làm việc trong cơ quan, đơn vị, đáp ứng yêu cầu đổi mới của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và phát triển của tỉnh; tổ chức triển khai và thực hiện các phong trào thi đua yêu nước theo tinh thần Chỉ thị số 24/CT-UBND ngày 27/12/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 của tỉnh Thừa Thiên Huế.

Tại Hội nghị, các cơ quan thuộc Khối đã đăng ký các danh hiệu thi đua, thông qua nội dung giao ước thi đua, kế hoạch hoạt động của Khối và tiêu chí chấm điểm, xếp loại thi đua năm 2020./.

 

Hồng Ngự
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 7.846.251
Lượt truy cập hiện tại 300