Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Chính phủ
Các Bộ, Ngành ở TW
Tỉnh ủy, UBND Tỉnh
Sở, Ban, Ngành
Công đoàn cơ sở thành viên 1 thuộc Công đoàn Sở Tư pháp quyết tâm thực hiện thắng lợi phong trào thi đua năm 2020
Ngày cập nhật 15/01/2020

Thực hiện Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ và Thông tư số 01/2016/TT-BNV ngày 13 tháng 01 năm 2016 của Bộ Nội vụ hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 04/2015/NĐ-CP về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập. Ngày 10/01/2020, cơ quan Sở Tư pháp đã chủ trì, phối hợp với Công đoàn cơ sở thành viên 1 tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức năm 2020; tham dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Đào Chuẩn – Giám đốc Sở Tư pháp, cùng toàn thể đoàn viên Công đoàn cơ sở thành viên 1.

 

Hội nghị đã nghe các báo cáo kết quả kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị cán bộ, công chức năm 2019, nhiệm vụ năm 2020; báo cáo tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2019, phát động phong trào thi đua năm 2020  của Công đoàn cơ sở thành viên 1; báo cáo kết quả hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân và báo cáo công khai tài chính năm 2019.

Để phát huy dân chủ trong hoạt động của cơ quan Sở, đã có nhiều ý kiến của công chức, người lao động tham gia thảo luận về các báo cáo, bàn các giải pháp để tổ chức thực hiện tốt hoạt động Ngày chủ nhật xanh, hiến máu tình nguyện, các phong trào thể thao, văn hóa, văn nghệ năm 2020 do các đoàn thể tại địa bàn tỉnh tổ chức; việc chú trọng đầu tư về hình thức, chất lượng của Trang Thông tin điện tử cơ quan Sở Tư pháp (cập nhật thường xuyên tin tức hoạt động trong tỉnh, nâng cao chất lượng tin bài và bổ sung thêm các nội dung nghiên cứu, trao đổi trong hoạt động chuyên môn của ngành); việc đăng ký tham gia các đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, ngành, cấp tỉnh; các biện pháp nâng cao chất lượng công việc, nâng cao đời sống của công chức, người lao động trong cơ quan, việc nghiên cứu sửa đổi bổ sung Quy chế chi tiêu nội bộ phù hợp với quy định và thực tiễn…

Trong khuôn khổ Hội nghị đã công bố và trao Quyết định công nhận danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở cho 05 cá nhân; khen thưởng 01 tập thể, 04 cá nhân thuộc Khối Văn phòng Sở có thành tích trong công tác năm 2019.

Để tiếp tục phát huy những kết quả đạt được trong năm 2019, Hội nghị đã thông qua Nghị quyết với quyết tâm hoàn thành chương trình, kế hoạch công tác năm 2020, trong đó tập trung vào những nhiệm vụ trọng tâm đã được xác định trong Báo cáo kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ, giải pháp công tác năm 2020, xây dựng các chương trình, kế hoạch công tác cụ thể, có tính khả thi cao, bám sát các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, chương trình công tác của Ngành Tư pháp. Phát động phong trào thi đua trong công chức, người lao động với chủ đề “Toàn ngành Tư pháp đoàn kết, kỷ cương, trách nhiệm, thi đua bứt phá, hiệu quả về đích sớm lập thành tích xuất sắc chào mừng kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống (28/8/1945-28/8/2020) và Đại hội Thi đua yêu nước ngành Tư pháp lần thứ V”./.

 

Thiên An
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 7.846.251
Lượt truy cập hiện tại 325