Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Chính phủ
Các Bộ, Ngành ở TW
Tỉnh ủy, UBND Tỉnh
Sở, Ban, Ngành
Sở Tư pháp ban hành Kế hoạch về tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy
Ngày cập nhật 31/12/2019

Ngày 18 tháng 12 năm 2019, Sở Tư pháp ban hành Kế hoạch số 2192 /STP-KH về triển khai thực hiện Kế hoạch số 127-KH/TU ngày 8 tháng 10 năm 2019 của Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế về thực hiện Chỉ thị số 36-CT/TW của Bộ Chính trị về tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy.

 

Theo đó, Kế hoạch nhằm quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 36-CT/TW của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 127-KH/TU ngày 8 tháng 10 năm 2019 của Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế về tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy. Tạo chuyển biến mạnh mẽ, phát huy sức mạnh của hệ thống chính trị và sự tham gia tích cực của quần chúng nhân dân trong công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy; nâng cao cảnh giác, chủ động, tích cực thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp từng bước kiềm chế, ngăn chặn, đẩy lùi tệ nạn ma túy, góp phần đảm bảo an ninh trật tự, tạo môi trường xã hội an toàn, lành mạnh, phục vụ có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật nhằm phòng ngừa, hạn chế, tiến tới làm giảm người nghiện và người sử dụng ma túy; không để ma túy lây lan trong trong cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của Sở; việc thực hiện phòng, chống và kiểm soát ma túy được lồng ghép với các hoạt động thực hiện các Đề án, Kế hoạch của Sở Tư pháp.

Kế hoạch cũng đề ra các nhiệm vụ trọng tâm: Quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện nghiêm túc các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các văn bản chỉ đạo của các Bộ, ngành Trung ương, của tỉnh về công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy; tổ chức bồi dưỡng kiến thức pháp luật, nghiệp vụ phổ biến, giáo dục pháp luật cho các đối tượng thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật các thành viên câu lạc bộ pháp luật; hỗ trợ tài liệu cho các đối tượng thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; các cơ quan cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã và Nhân dân thông qua hình thức cấp phát miễn phí; tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống và kiểm soát ma túy trên Báo Thừa Thiên Huế, Đài Phát thanh, Truyền hình tỉnh, trên Trang thông tin điện tử của cơ quan thường trực Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh, Bản tin Tư pháp,…tuyên truyền thông qua “Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”; phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan rà soát đề xuất hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về phòng, chống ma túy phù hợp với thực tiễn; xử lý nghiêm đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động vi phạm pháp luật phòng, chống ma túy; khen thưởng, động viên kịp thời những tập thể, cá nhân tiêu biểu trong công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy./.

 

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Tin tổng hợp
 
Hoạt động phổ biến GDPL
 
Tổ chức Đảng - Đoàn thể
Nhằm triển khai thực hiện quy định xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật theo Quyết định số 619/QĐ-TTg ngày 08 tháng 5 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ, trong thời gian từ ngày 06/6/2017 đến ngày 04/7/2017, Sở Tư pháp...
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 7.454.552
Lượt truy cập hiện tại 1.393