Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Chính phủ
Các Bộ, Ngành ở TW
Tỉnh ủy, UBND Tỉnh
Sở, Ban, Ngành
Hội nghị tổng kết và triển khai hoạt động Đề án xây dựng Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả hiện đại cấp xã
Ngày cập nhật 26/12/2019

Ngày 22 tháng 12 năm 2019, Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế đã tổ chức Hội nghị tổng kết việc thực hiện Đề án Xây dựng Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả (TN&TKQ) hiện đại cấp xã trên địa bàn tỉnh. Tham dự  và chủ trì Hội nghị có đồng chí Phan Ngọc Thọ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; đại diện các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế và UBND 152 xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh.

 

Báo cáo tại Hội nghị về kết quả triển khai, thực hiện Đề án Xây dựng Bộ phận TN&TKQ cấp xã trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua cho thấy việc triển khai Bộ phận TN&TKQ hiện đại cấp xã được các địa phương xác định là nhiệm vụ trọng tâm của năm 2018 và 2019; được UBND cấp xã tổ chức triển khai đến cán bộ, công chức và tuyên truyền trong nhân dân về chủ trương, mô hình hoạt động của Bộ phận TN&TKQ hiện đại. Đến nay, có 152/152 đơn vị cấp xã đã thực hiện thiết lập quy trình TTHC, trong đó có: 69 đơn vị thiết lập 100% TTHC; 83 đơn vị thiết lập đúng từ 50% đến dưới 100% TTHC; có 80% TTHC đã được hiết lập đúng theo “Thời gian” và “Quy trình: Tiếp nhận - Xử lý - Phê duyệt lãnh đạo và Trả kết quả” so với số TTHC đã thiết lập; có hơn 76% số quy trình đã thiết lập đúng so với tổng số TTHC. Trong đó có: 10 đơn vị thiết lập đúng 100% số TTHC, 132 đơn vị thiết lập quy trình đúng trên 50% đến dưới 100% số TTHC và 10 đơn vị thiết lập quy trình đúng dưới 50% số TTHC. Đồng thời đã công bố cung cấp Dịch vụ công mức độ 3 và mức độ 4 là 14.597/30.822 TTHC (tương ứng với 47,36% TTHC).

Tiếp đó, Hội nghị được nghe tham luận, ý kiến tham gia thảo luận của một số cơ quan, đơn vị qua đó đã đánh giá chất lượng cán bộ, công chức làm việc tại Bộ phận TN&TKQ hiện đại tại cấp xã đa số đều đảm bảo có năng lực, trình độ, kinh nghiệm công tác, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ và có thái độ, tác phong lịch sự, tận tình trong giao tiếp với tổ chức, cá nhân. Điều quan trọng nhất là giảm được phiền hà, đi lại của tổ chức, cá nhân cũng như tăng cường được sự giám sát của tổ chức, cá nhân đối với các cơ quan nhà nước. Mô hình này đang được liên thông với cấp huyện, cấp tỉnh, hướng tới mục tiêu xây xựng chính quyền phục vụ thân thiện, hiện đại, hiệu quả.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Phan Ngọc Thọ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tỉnh đã biểu dương sự cố gắng nỗ lực của đội ngũ làm việc tại Bộ phận TN&TKQHĐ cấp xã. Sau thời gian triển khai thực hiện, toàn tỉnh đã nỗ lực hoàn thành mô hình và đang vận hành khá tốt, mặc dù theo kế hoạch đến năm 2020, toàn tỉnh đạt 100% Bộ phận TN&TKQHĐ cấp xã hoạt động ổn định, thông suốt, hiệu quả nhưng đến nay chỉ tiêu ấy đã hoàn thành.

Đồng thời Chủ tịch UBND tỉnh cũng khẳng định “Mô hình này đã góp phần quan trọng trong việc nâng cao chất lượng phục vụ và tạo sự hài lòng của tổ chức, cá nhân trong giải quyết TTHC đối với cơ quan hành chính nhà nước; hiện đại hóa công sở, ứng dụng công nghệ thông tin vào quá trình tiếp nhận, xử lý, giải quyết công việc cho tổ chức, cá nhân; đáp ứng yêu cầu CCHC phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh”.

Hội nghị đã tổng kết được những thành quả và nêu ra những hạn chế, tồn tại của việc triển khai Đề án Bộ phận TN&TKQHĐ cấp xã trong thời gian qua, từ đó đưa ra giải pháp tiếp tục đẩy mạnh việc triển khai thực hiện Đề án nhằm góp phần đẩy mạnh CCHC, cải thiện và nâng cao mối quan hệ giữa người dân với cơ quan chính quyền, tạo sự thống nhất và quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị trong cải cách TTHC và giải quyết công việc của tổ chức, cá nhân để nâng cao chất lượng, hiệu quả dịch vụ hành chính công.

 

Hồng Ngự
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Tin tổng hợp
 
Hoạt động phổ biến GDPL
 
Tổ chức Đảng - Đoàn thể
Nhằm triển khai thực hiện quy định xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật theo Quyết định số 619/QĐ-TTg ngày 08 tháng 5 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ, trong thời gian từ ngày 06/6/2017 đến ngày 04/7/2017, Sở Tư pháp...
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 7.733.236
Lượt truy cập hiện tại 77