Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Chính phủ
Các Bộ, Ngành ở TW
Tỉnh ủy, UBND Tỉnh
Sở, Ban, Ngành
Bồi dưỡng, tập huấn về Công ước chống tra tấn và việc thực hiện Công ước chống tra tấn tại Việt Nam
Ngày cập nhật 19/07/2019

Năm 2019, Thừa Thiên Huế chọn huyện Nam Đông và huyện A Lưới là hai điểm để tiếp tục tổ chức tập huấn, bồi dưỡng về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật theo Đề án “Tuyên truyền, phổ biến trong cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân về nội dung Công ước chống tra tấn và pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn”. Số lượng đại biểu tham dự là 160 người, gồm lãnh đạo và công chức phụ trách công tác phổ biến, giáo dục pháp luật thuộc Phòng Tư pháp; Báo cáo viên pháp luật cấp huyện; đại diện lãnh đạo và công chức Tư pháp – Hộ tịch các xã, thị trấn; tuyên truyền viên pháp luật.

 

Nội dung triển khai nêu rõ tình hình phòng ngừa, đấu tranh, xử lý đối với hành vi tra tấn trong công tác triển khai thực hiện Đề án; nội dung cơ bản của Công ước chống tra tấn và việc thực hiện Công ước chống tra tấn tại Việt Nam; những vấn đề liên quan đến thực tiễn và kiến thức pháp luật trong lĩnh vực phòng, chống bạo lực giới, gia đình, trẻ em.

Ngoài hoạt động tập huấn cho cán bộ chủ chốt tại hai huyện Nam Đông và A Lưới, năm 2019, Đề án sẽ triển khai các hoạt động: Đăng tải nội dung Bộ tài liệu tuyên truyền, phổ biến Công ước chống tra tấn và pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn do Bộ Tư pháp phối hợp với Bộ Công an trên Cổng thông tin điện tử của các cơ quan, ngành, đoàn thể, địa phương; trên cơ sở Bộ tài liệu do Bộ Tư pháp phối hợp với Bộ Công an biên soạn, phát hành, lựa chọn những nội dung liên quan trực tiếp, thiết thực với yêu cầu tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật tại địa phương để biên soạn lại, in, phát hành phục vụ công tác tuyên truyền, phổ biến Công ước chống tra tấn và pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn; biên soạn, phát hành tài liệu, Tờ gấp pháp luật về phòng, chống tra tấn; tuyên truyền, phổ biến thông qua các hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ của các cơ quan chức năng....

 

Nguyễn Thị Đào
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Tin tổng hợp
 
Hoạt động phổ biến GDPL
 
Tổ chức Đảng - Đoàn thể
Nhằm triển khai thực hiện quy định xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật theo Quyết định số 619/QĐ-TTg ngày 08 tháng 5 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ, trong thời gian từ ngày 06/6/2017 đến ngày 04/7/2017, Sở Tư pháp...
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 6.579.225
Lượt truy cập hiện tại 2.062