Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Chính phủ
Các Bộ, Ngành ở TW
Tỉnh ủy, UBND Tỉnh
Sở, Ban, Ngành
Bồi dưỡng , tập huấn công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tại địa bàn trọng điểm
Ngày cập nhật 19/07/2019

Trong  khuôn khổ thực hiện Đề án “Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tại một số địa bàn trọng điểm về vi phạm pháp luật”, Sở Tư pháp đã phối hơp với Ủy ban nhân dân 9 đơn vị cấp xã chọn điểm để tổ chức tập huấn nghiệp vụ phổ biến, giáo dục pháp luật và bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho đội ngũ cán bộ chủ chốt của địa phương và ở cơ sở.

 

Công tác tập huấn, bồi dưỡng được tổ chức tại 9 xã, phường, thị trấn chọn điểm triển khai Đề án thuộc 9 huyện, thị xã, thành phố Huế. Kết thúc hoạt động này chương trình đã bồi dưỡng, nâng cao nghiệp vụ cho 450 người là cán bộ, công chức, hòa giải viên, tuyên truyền viên pháp luật, cán bộ cốt cán ở cơ sở thuộc các đơn vị chọn điểm. Nội dung tập huấn được lựa chọn là những vấn đề về nghiệp vụ và kiến thức pháp luật thuộc các lĩnh vực “nóng” hiện nay của xã hội, đó là ma túy, công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm về ma túy và quy định pháp luật trong lĩnh vực này; vệ sinh an toàn thực phẩm và quy định pháp luật; các thông tin liên quan đến việc triển khai Đề án “Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tại một số địa bàn trọng điểm về vi phạm pháp luật”.

Hoạt động bồi dưỡng, tập huấn đã cung cấp những thông tin cơ bản, quan trọng và cần thiết cho đội ngũ cán bộ ở cơ sở để tiếp tục triển khai Đề án cũng như tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho người dân ở địa phương về những vấn đề xã hội có thể nói là “nhức nhối” hiện nay, góp phần thiết thực trong việc bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội cho các địa phương trọng điểm.

9 đơn vị được chọn điểm triển khai Đề án “Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tại một số địa bàn trọng điểm về vi phạm pháp luật”:

(1) Phường Thủy Châu (thị xã Hương Thủy) : 

(2) Thị trấn Lăng Cô (huyện Phú Lộc) 

(3) Xã Hương Phong (thị xã Hương Trà) 

(4) Thị trấn Khe Tre (huyện Nam Đông) 

(5) Xã  Phú Thượng (huyện Phú Vang) 

(6) Xã Điền Lộc (huyện Phong Điền) 

(7) Xã Quảng An (huyện Quảng Điền) 

(8) Thị trấn A Lưới (huyện A Lưới) 

(9) Phường Phước Vĩnh (thành phố Huế).

Nguyễn Thị Đào
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Tin tổng hợp
 
Hoạt động phổ biến GDPL
 
Tổ chức Đảng - Đoàn thể
Nhằm triển khai thực hiện quy định xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật theo Quyết định số 619/QĐ-TTg ngày 08 tháng 5 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ, trong thời gian từ ngày 06/6/2017 đến ngày 04/7/2017, Sở Tư pháp...
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 6.579.159
Lượt truy cập hiện tại 2.059