Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Chính phủ
Các Bộ, Ngành ở TW
Tỉnh ủy, UBND Tỉnh
Sở, Ban, Ngành
Đảng ủy Sở Tư pháp tổ chức quán triệt và triển khai một số văn bản mới của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Ban Thường vụ Tỉnh ủy
Ngày cập nhật 09/05/2019

Ngày 26 tháng 4 năm 2019, Đảng ủy Sở Tư pháp tổ chức quán triệt và triển khai một số văn bản mới của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho toàn thể đảng viên, công chức, viên chức.

 

Đồng chí Phan Văn Quả - Bí thư Đảng ủy và đồng chí Nguyễn Văn Hưng – Phó Bí thư Đảng ủy đã quán triệt, triển khai các nội dung: Nghị quyết 33-NQ/TW ngày 28 tháng 9 năm 2018 của Bộ Chính trị về Chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia; Chỉ thị số 27-CT/TW ngày 10 tháng 01 năm 2019 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 15 tháng 01 năm 2019 của Bộ Chính trị về nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác, sử dụng và phát huy các nguồn lực của nền kinh tế; Quy định 11-QĐ/TW ngày 18 tháng 02 năm 2019 của Bộ Chính trị về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân; Chỉ thị 28-CT/TW ngày 21 tháng 01 năm 2019 của Ban Bí thư về nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên và rà soát, sàng lọc, đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi đảng; Chỉ thị số 30-CT/TW ngày 22 tháng 01 năm 2019 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng và trách nhiệm quản lý của Nhà nước đối với công tác bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng; Kết luận số 43-KL/TW ngày 07 tháng 01 năm 2019 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 03 tháng 6 năm 2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới và Chương trình số 55-CTr/TU ngày 28 tháng 2 năm 2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Kết luận số 44-KL/TW ngày 22 tháng 01 năm 2019 của Ban Bí thư về việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 09-CT/TW của Ban Bí thư khoá XI về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới.

Việc quán triệt, học tập các văn bản nêu trên được đồng chí Bí thư và Phó Bí thư phân tích, làm rõ tinh thần, nội dung gắn với thực tiễn của đất nước, của tỉnh, của cơ quan cũng như cụ thể qua thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Sở Tư pháp. Trên cơ sở đó, đảng viên, công chức, viên chức Sở Tư pháp dễ dàng, thuận lợi hơn khi triển khai áp dụng vào thực tiễn của từng Chi bộ, từng đảng viên, công chức, viên chức. Đồng chí Bí thư yêu cầu các Chi bộ trực thuộc tiếp tục triển khai các văn bản mới này, cụ thể hóa một cách phù hợp, sát thực với tình hình, chú trọng giải pháp cụ thể, thiết thực để hoàn thành các nhiệm vụ.

 

Nguyễn Thị Đào
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Tin tổng hợp
 
Hoạt động phổ biến GDPL
 
Tổ chức Đảng - Đoàn thể
Nhằm triển khai thực hiện quy định xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật theo Quyết định số 619/QĐ-TTg ngày 08 tháng 5 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ, trong thời gian từ ngày 06/6/2017 đến ngày 04/7/2017, Sở Tư pháp...
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 7.733.387
Lượt truy cập hiện tại 131