Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Chính phủ
Các Bộ, Ngành ở TW
Tỉnh ủy, UBND Tỉnh
Sở, Ban, Ngành
Hoàn thành việc tổ chức Hội nghị tập huấn chuyên sâu về xử phạt vi phạm hành chính và theo dõi tình hình thi hành pháp luật tại địa bàn các huyện, thị xã, thành phố Huế
Ngày cập nhật 03/05/2019

Thực hiện Kế hoạch số 194/KH-UBND ngày 20/11/2018 về thực hiện công tác quản lý thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính năm 2019, Kế hoạch số 195/KH-UBND ngày 21/11/2018 về theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh và Kế hoạch số 211/KH-STP ngày 20/02/2019 của Sở Tư pháp về tổ chức Hội nghị tập huấn công tác xử phạt vi phạm hành chính và theo dõi tình hình thi hành pháp luật.

 

Trong các ngày (từ ngày 12/3/2019 đến ngày 11/4/2019) Sở Tư pháp đã phối hợp với Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh tổ chức 09 Hội nghị tập huấn chuyên sâu về xử phạt vi phạm hành chính và theo dõi tình hình thi hành pháp luật tại địa bàn các huyện, thị xã, thành phố Huế. Nội dung các chuyên đề tập trung giới thiệu về triển khai “Đề án đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tổ chức thi hành pháp luật giai đoạn 2018 - 2022”; Một số kỹ năng, nghiệp vụ về công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật; Kỹ năng về xác định vi phạm hành chính, lập biên bản vi phạm hành chính; Kỹ năng xác định thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính; Kỹ năng soạn thảo và ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính, quyết định cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính; Một số khó khăn, vướng mắc và hướng dẫn xử lý trong thực thi pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính và theo dõi tình hình thi hành pháp luật.

Tham dự hội nghị tập huấn có khoảng 120 đại biểu/đơn vị là đại diện Lãnh đạo Ủy ban nhân dân cấp huyện; đại diện Công an cấp huyện; Trưởng phòng Tư pháp và cán bộ, công chức đầu mối làm công tác quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật; đại diện Thanh tra cấp huyện và các phòng chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện; đại diện Lãnh đạo Ủy ban nhân dân cấp xã; công chức Tư pháp – Hộ tịch, công chức Địa chính – Xây dựng thuộc Ủy ban nhân dân cấp xã; đại diện Lãnh đạo Công an và Chỉ huy trưởng Quân sự cấp xã.

Tại các Hội nghị đồng chí Phan Văn Quả - Phó Giám đốc Sở Tư pháp phát biểu khai mạc, giới thiệu nội dung “Đề án đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tổ chức thi hành pháp luật giai đoạn 2018 - 2022”, nhấn mạnh các nhiệm vụ cần nghiêm túc thực hiện để nâng cao hiệu quả hoạt động của công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật; Một số kỹ năng, nghiệp vụ về công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật.

Nội dung tập huấn nhằm trang bị cho các học viên những kiến thức cơ bản và chuyên sâu về pháp luật xử lý vi phạm hành chính nói chung và về xử phạt vi phạm hành chính nói riêng và các nội dung cơ bản về theo dõi tình hình thi hành pháp luật. Đồng thời, đây cũng là diễn đàn để cùng trao đổi những khó khăn, vướng mắc, những kiến nghị, đề xuất các giải pháp, hướng xử lý để giải quyết những tình huống phát sinh trong thực tế thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính và theo dõi tình hình thi hành pháp luật. Qua các hội nghị, Sở Tư pháp đã tiếp nhận ý kiến của một số cơ quan, đơn vị, địa phương về những khó khăn, vướng mắc trong công tác xử phạt vi phạm hành chính cũng như các kiến nghị, đề xuất để hoàn thiện hệ thống pháp luật về xử lý vi phạm hành chính.

Sau khi nghiên cứu các quy định của pháp luật, Sở Tư pháp xây dựng Bản tổng hợp tiếp nhận và nội dung trả lời kiến nghị trong công tác xử phạt vi phạm hành chính gửi Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố Huế, đồng thời đăng tải tại trang Thông tin điện tử Sở Tư pháp – mục Hướng dẫn nghiệp vụ để các cơ quan, đơn vị, địa phương tham khảo. Trong quá trình thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao về xử phạt vi phạm hành chính, người có thẩm quyền, cơ quan, đơn vị, địa phương phải căn cứ vào các văn bản pháp luật để thực hiện đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật. Các kiến nghị, đề xuất sẽ được Sở Tư pháp tổng hợp, tham mưu trình Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo Bộ Tư pháp cơ quan, người có thẩm quyền xem xét, xử lý.

Với sự phối hợp đồng bộ, hiệu quả và phù hợp với điều kiện thực tế của từng địa phương, các Hội nghị đã được mục đích và yêu vầu đề ra là tập huấn một số nội dung quan trọng, cơ bản và chuyên sâu về xử phạt vi phạm hành chính và theo dõi tình hình thi hành pháp luật cho người làm công tác này tại Ủy ban nhân dân cấp huyện, xã; góp phần triển khai, thực hiện có hiệu quả Luật Xử lý vi phạm hành chính; Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23/7/2012 của Chính phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật và các văn bản hướng dẫn thi hành cũng như nâng cao một bước năng lực, trình độ chuyên môn nghiệp vụ, đặc biệt là kỹ năng áp dụng pháp luật xử phạt vi phạm hành chính cho cán bộ, công chức thực thi pháp luật về xử lý vi phạm hành chính và các chức danh có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính trên địa bàn./.  

 

Văn Hóa
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Tin tổng hợp
 
Hoạt động phổ biến GDPL
 
Tổ chức Đảng - Đoàn thể
Nhằm triển khai thực hiện quy định xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật theo Quyết định số 619/QĐ-TTg ngày 08 tháng 5 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ, trong thời gian từ ngày 06/6/2017 đến ngày 04/7/2017, Sở Tư pháp...
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 6.934.849
Lượt truy cập hiện tại 1.955