Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Chính phủ
Các Bộ, Ngành ở TW
Tỉnh ủy, UBND Tỉnh
Sở, Ban, Ngành
Sở Tư pháp quyết tâm thực hiện thắng lợi phong trào thi đua “Siết chặt kỷ cương, tăng cường đoàn kết, hành động, sáng tạo, bứt phá, hiệu quả thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị năm 2019’’
Ngày cập nhật 22/01/2019

Thực hiện Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ và Thông tư số 01/2016/TT-BNV ngày 13 tháng 01 năm 2016 của Bộ Nội vụ hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 04/2015/NĐ-CP về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập. Ngày 18/01/2019, cơ quan Sở Tư pháp đã chủ trì, phối hợp với Công đoàn cơ sở thành viên 1 tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức năm 2019; tham dự và chỉ đạo Hội nghị có ông Đào Chuẩn – Giám đốc Sở, cùng toàn thể đoàn viên công đoàn Khối Văn phòng Sở.

 

Hội nghị đã nghe các báo cáo kết quả kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị cán bộ, công chức năm 2018, nhiệm vụ năm 2019; báo cáo tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2018, phát động phong trào thi đua năm 2019 của Công đoàn cơ sở thành viên 1; báo cáo kết quả hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân và báo cáo công khai tài chính năm 2018.

Để phát huy dân chủ trong hoạt động của cơ quan Sở, đã có 08 ý kiến của công chức, người lao động tham gia thảo luận về các báo cáo, bàn các giải pháp để tổ chức thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, việc giải quyết tồn đọng thông tin án tích và hạn chế “trễ hẹn” trong công tác cấp phiếu lý lịch tư pháp; các biện pháp nâng cao chất lượng công việc, nâng cao đời sống của công chức, người lao động trong cơ quan,…

Ngoài ra, Hội nghị đã công bố và trao Quyết định công nhận danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở cho 06 cá nhân; khen thưởng 04 cá nhân thuộc Khối Văn phòng Sở  có thành tích trong công tác năm 2018.

Tiếp tục phát huy những kết quả đạt được trong năm 2018, Hội nghị đã thông qua Nghị quyết với quyết tâm hoàn thành chương trình, kế hoạch công tác năm 2019, trong đó tập trung vào những nhiệm vụ trọng tâm đã được xác định trong Báo cáo kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ, giải pháp công tác năm 2019, xây dựng các chương trình, kế hoạch công tác cụ thể, có tính khả thi cao, bám sát các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, chương trình công tác của Ngành Tư pháp. Phát động phong trào thi đua trong công chức, người lao động với chủ đề “Ngành Tư pháp thi đua siết chặt kỷ cương, tăng cường đoàn kết, hành động, sáng tạo, bứt phá, hiệu quả thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao năm 2019’’./.

 

Thiên An
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 7.846.251
Lượt truy cập hiện tại 338