Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Chính phủ
Các Bộ, Ngành ở TW
Tỉnh ủy, UBND Tỉnh
Sở, Ban, Ngành
Nghị định 108/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 78/2015/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp
Ngày cập nhật 15/11/2018

Nhằm tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa cho hoạt động của doanh nghiệp, ngày 23/08/2018, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 108/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 78/2015/NĐ-CP ngày 14/09/2015 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp. Nghị định số 108/2018/NĐ-CP có một số điểm đáng lưu ý sau đây:

 

Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp không bắt buộc phải đóng dấu

Nghị định số 108/2018/NĐ-CP đã bổ sung quy định về việc doanh nghiệp không bắt buộc phải đóng dấu trong giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp, thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, nghị quyết, quyết định, biên bản họp trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp.

Tương tự đối với việc ủy quyền, văn bản ủy quyền cho cá nhân thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp không bắt buộc phải công chứng, chứng thực.

Đơn giản hóa thành phần hồ sơ đăng ký doanh nghiệp đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên

Đối với thành phần hồ sơ đăng ký doanh nghiệp của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, Nghị định số 108/2018/NĐ-CP đã bãi bỏ yêu cầu doanh nghiệp phải cung cấp Điều lệ hoặc tài liệu tương đương khác của chủ sở hữu công ty đối với trường hợp chủ sở hữu công ty là tổ chức.

Thành lập doanh nghiệp trên cơ sở chuyển đổi từ hộ kinh doanh

Nghị định số 108/2018/NĐ-CP bổ sung quy định hướng dẫn thủ tục, hồ sơ đăng ký thành lập doanh nghiệp trên cơ sở chuyển đổi từ hộ kinh doanh. Theo đó, bên cạnh những tài liệu, giấy tờ bắt buộc đối với việc thành lập từng loại hình doanh nghiệp tương ứng, chủ thể đăng ký thành lập doanh nghiệp được chuyển đổi từ hộ kinh doanh phải bổ sung thêm các tài liệu như sau:

(1) Bản chính Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh; và

(2) Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký thuế.

Trong thời hạn 02 ngày kể từ ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Phòng đăng ký kinh doanh sẽ gửi Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và Bản chính Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh đến cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện nơi hộ kinh doanh đặt trụ sở để hộ kinh doanh làm cơ sở chấm dứt hoạt động kinh doanh.

Địa điểm kinh doanh không nhất thiết phải lập tại nơi có trụ sở chính hay chi nhánh của doanh nghiệp

Theo quy định của Nghị định số 78/2015/NĐ-CP, doanh nghiệp chỉ được lập địa điểm kinh doanh tại tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính hoặc đặt chi nhánh, tuy nhiên Nghị định 108/2018/NĐ-CP không quy định điều kiện nêu trên. Theo đó, quy định địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp có thể được lập ở bất kỳ tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Tài khoản đăng ký kinh doanh của người được ủy quyền có thể xác thực được hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử

Theo Nghị định số 108/2018/NĐ-CP, ngoài người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp, tài khoản đăng ký kinh doanh của người được cá nhân có thẩm quyền ký văn bản đề nghị đăng ký doanh nghiệp ủy quyền thực hiện thủ tục liên quan đến đăng ký doanh nghiệp cũng có thể kê khai thông tin, tải văn bản điện tử và xác thực hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử.

Không bắt buộc nộp báo cáo tài chính khi giảm vốn điều lệ

Trong trường hợp giảm vốn điều lệ, doanh nghiệp không cần phải nộp báo cáo tài chính của công ty tại kỳ gần nhất với thời điểm quyết định giảm vốn điều lệ như quy định tại Nghị định số 78/2015/NĐ-CP.

Thu hẹp trường hợp thực hiện thông báo thay đổi thông tin của cổ đông sáng lập công ty cổ phần

Theo Nghị định số 108/2018/NĐ-CP, việc thông báo thay đổi thông tin của cổ đông sáng lập với Phòng Đăng ký kinh doanh chỉ thực hiện trong trường hợp cổ đông sáng lập chưa thanh toán hoặc chỉ thanh toán một phần số cổ phần đã đăng ký mua. Đối với các trường hợp khác (cổ đông sáng lập chuyển nhượng cổ phần, cổ đông sáng lập là tổ chức đã bị sáp nhập, bị tách hoặc hợp nhất vào doanh nghiệp, tặng cho, thừa kế), Nghị định 108/2018/NĐ-CP không đặt ra yêu cầu phải thực hiện thủ tục này.

Nghị định số 108/2018/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 10/10/2018./.

 

Bá Mỹ
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 10.644.993
Lượt truy cập hiện tại 596