Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Chính phủ
Các Bộ, Ngành ở TW
Tỉnh ủy, UBND Tỉnh
Sở, Ban, Ngành
Những nội dung chính trong hợp đồng dịch vụ pháp lý là gì?
Ngày cập nhật 02/07/2018

Chị Thanh thuê luật sư đại diện cho mình trong vụ việc ly hôn. Luật sư đã gửi chị một hợp đồng dịch vụ pháp lý với các nội dung như: Tên, địa chỉ khách hàng; tên, địa chỉ luật sư; nội dung dịch vụ, thời hạn thực hiện hợp đồng, quyền và nghĩa vụ của các bên, phương thức và mức thù lao, trách nhiệm do vi phạm hợp đồng và phương thức giải quyết tranh chấp. Các nội dung hợp đồng như trên đã đầy đủ chưa?

 

Trả lời:

Điều 26 Luật luật sư số 65/2006/QH11 quy định về thực hiện dịch vụ pháp lý theo hợp đồng dịch vụ pháp lý như sau:

1. Luật sư thực hiện dịch vụ pháp lý theo hợp đồng dịch vụ pháp lý, trừ trường hợp luật sư tham gia tố tụng theo yêu cầu của cơ quan tiến hành tố tụng và luật sư hành nghề với tư cách cá nhân làm việc theo hợp đồng lao động cho cơ quan, tổ chức.

2. Hợp đồng dịch vụ pháp lý phải được làm thành văn bản và có những nội dung chính sau đây:

a) Tên, địa chỉ của khách hàng hoặc người đại diện của khách hàng, đại diện của tổ chức hành nghề luật sư hoặc luật sư hành nghề với tư cách cá nhân;

b) Nội dung dịch vụ; thời hạn thực hiện hợp đồng;

c) Quyền, nghĩa vụ của các bên;

d) Phương thức tính và mức thù lao cụ thể; các khoản chi phí (nếu có);

đ) Trách nhiệm do vi phạm hợp đồng;

e) Phương thức giải quyết tranh chấp.

Như vậy, luật sư thực hiện dịch vụ pháp lý theo hợp đồng dịch vụ pháp lý. Hợp đồng gồm các nội dung chính như giới thiệu ở trên. Đối chiếu với quy định này, luật sư của chị Thanh đã thực hiện đúng theo quy định pháp luật.

 

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Tin tổng hợp
 
Hoạt động phổ biến GDPL
 
Tổ chức Đảng - Đoàn thể
Nhằm triển khai thực hiện quy định xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật theo Quyết định số 619/QĐ-TTg ngày 08 tháng 5 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ, trong thời gian từ ngày 06/6/2017 đến ngày 04/7/2017, Sở Tư pháp...
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 6.922.539
Lượt truy cập hiện tại 364