Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Chính phủ
Các Bộ, Ngành ở TW
Tỉnh ủy, UBND Tỉnh
Sở, Ban, Ngành
Bộ Tư pháp tổ chức tập huấn rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật kỳ 2014-2018
Ngày cập nhật 26/06/2018

Thực hiện Quyết định số 126/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật thống nhất trong cả nước kỳ 2014 - 2018, ngày 12/3/2018, Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện hệ thống hóa văn bản kỳ 2014-2018 kèm theo Quyết định số 430/QĐ-BTP. Theo Kế hoạch, Bộ Tư pháp sẽ tổ chức tập huấn liên quan đến nghiệp vụ rà soát, hệ thống hóa văn bản.

 

Trên cơ sở đó, ngày 21/6/2018, tại Thành phố Tuy Hòa tỉnh Phú Yên, Bộ Tư pháp đã tổ chức Hội nghị tập huấn, hướng dẫn rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật kỳ 2014 - 2018 cho công chức tại các tỉnh miền trung và phía nam được giao nhiệm vụ về công tác rà soát, Ông Đồng Ngọc Ba – Cục trưởng Cục kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật chủ trì Hội nghị.

Hội nghị lần này là dịp để các công chức được giao nhiệm vụ rà soát tiếp thu và được giải đáp những băn khoăn liên quan đến nghiệp vụ rà soát, hệ thống hóa văn bản trong kỳ hệ thống hóa. Qua đó nhằm phát hiện những văn bản không còn phù hợp, hết hiệu lực hoặc chồng chéo để đề xuất sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ hoặc thay thế, ban hành văn bản mới phù hợp hơn.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe ông Đồng Ngọc Ba – Cục trưởng Cục kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật, Bộ Tư pháp giới thiệu những nội dung cơ bản trong Kế hoạch của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch của Bộ Tư pháp thực hiện hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật thống nhất trong cả nước kỳ 2014-2018. Theo Kế hoạch của Thủ tướng Chính phủ thì 05 năm cả nước sẽ thực hiện việc hệ thống hóa văn bản, kỳ đầu tiên được tiến hành hệ thống hóa là năm 2013 (kết thúc vào 31/12/2013). Đối tượng của kỳ hệ thống hóa lần này là toàn bộ các văn bản quy phạm pháp luật đang còn hiệu lực được ban hành từ 01/01/2014 đến 31/12/2018 hoặc những văn bản chưa có hiệu lực nhưng được ban hành vào trước 31/12/2018.

Các đại biểu cũng được bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ rà soát, hệ thống hóa văn bản pháp luật kỳ 2014 - 2018. Trong đó hướng dẫn chi tiết việc xác định chính xác, đầy đủ các văn bản thuộc trách nhiệm hệ thống hóa; trình tự hệ thống hóa văn bản (tập hợp văn bản và kết quả rà soát; kiểm tra lại kết quả rà soát; công bố kết quả hệ thống hóa văn bản...).

Tại Hội nghị đã có hơn 15 lượt ý kiến về những vướng mắc, khó khăn, những tình huống bất cập trong công tác rà soát như về đối tượng văn bản rà soát; thời hạn công bố Danh mục văn bản hết hiệu lực; quy định hiệu lực trở về trước của văn bản; trường hợp văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực...

Để đáp ứng yêu cầu công bố kết quả hệ thống hóa trước 30/01/2019 trong cả nước, Bộ Tư pháp yêu cầu việc rà soát, hệ thống hóa cần có sự tham gia, phối hợp của các địa phương và của các Bộ, ngành trong cả nước, trong đó cơ quan thường trực tổng hợp là Cục kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật để hoàn thành nhiệm vụ chung./.

 

Thủy Phương
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 8.264.345
Lượt truy cập hiện tại 2.421