Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Chính phủ
Các Bộ, Ngành ở TW
Tỉnh ủy, UBND Tỉnh
Sở, Ban, Ngành
Sở Tư pháp tổ chức Hội nghị tập huấn ISO năm 2018
Ngày cập nhật 09/06/2018

Thực hiện Kế hoạch số 1858/KH-STP ngày 26/12/2017 của Sở Tư pháp về triển khai việc xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 năm 2018; ngày 07/6/2018, Sở Tư pháp tổ chức Hội nghị tập huấn triển khai Hệ thống quản lý chất lượng TCVN ISO 9001:2015 cho công chức Khối Văn phòng Sở và đơn vị sự nghiệp.

 

Tham dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Đào Chuẩn – Giám đốc Sở Tư pháp chỉ ra sự cần thiết, yêu cầu phải áp dụng thống nhất việc triển khai Hệ thống ISO với công tác chỉ đạo, điều hành, công tác tham mưu và thực thi công vụ đảm bảo các ý kiến chỉ đạo, nhiệm vụ, kế hoạch công tác phải có quy định thời hạn giải quyết, kết quả công việc cụ thể. Sau khi tập huấn, đồng chí Giám đốc Sở yêu cầu các phòng, đơn vị phải triển khai ngay việc xây dựng quy trình ISO theo tiêu chuẩn 9001:2015 trong giải quyết thủ tục hành chính, giải quyết công việc.

Hội nghị cũng đã nghe đại diện Chi cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng – Sở Khoa học và Công nghệ tập huấn kiến thức tổng quan về Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015, hướng dẫn cách xây dựng quy trình ISO theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 qua đó giúp cho công chức nắm vững các vấn đề liên quan trong quá trình triển khai và áp dụng ISO một cách sát thực, hiệu quả.

Với những kiến thức có được tại Hội nghị tập huấn, trong thời gian tới việc triển khai áp dụng làm việc theo quy trình, quy chế của mỗi công chức, viên chức sẽ thiết thực hơn qua đó góp phần nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, kỹ năng xử lý công việc có khoa học, quy trình hóa và đạt hiệu quả cao nhất./.                                                                                  

Hồng Ngự
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 8.264.396
Lượt truy cập hiện tại 2.422